A finals del proper mes de desembre sortirà a la llum un nou número (54) de la revista Ecologia Política, que coeditem la Fundació ENT i Icaria Editorial. En aquesta ocasió portarà per títol “Ecofeminismes”.
Els principals continguts del nou número seran: articles d’opinió sobre la visió feminista de l’ecología política; articles en profunditat sobre ecofeminismes, dominació, antiextractivisme, etc.; debats sobre la colonització dels cossos, patriarcalització dels territoris; casos com els del projecte La Verdecita, el projecte hidroelèctric El Quimbo, la megaminería a Xile; el rol de les dones a conflictes com el de la defensa del riu Uruguai, Mèxic, Rojava o Guatemala; o entrevistes a Silvia Federici, Samantha Hargreaves y Yayo Herrero López.
D’altra banda, el proper 4 de desembre alliberarem els continguts del número 52 de la revista, dedicat al “Turisme”. Fins ara, els continguts d’aquest número només estaven disponibles per als subscriptors/es.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Pàgina web de la revista[/link]A finales del próximo mes de diciembre saldrá a la luz un nuevo número (54) de la revista Ecología Política, que coeditamos la Fundació ENT e Icaria Editorial. En esta ocasión llevará por título “Ecofeminismos”.
Los principales contenidos del nuevo número serán: artículos de opinión sobre la visión feminista de la ecología política; artículos en profundidad sobre ecofeminismos, dominación, antiextractivismo, etc.; debates sobre la colonización de los cuerpos, patriarcalización de los territorios; casos como los del proyecto La Verdecita, el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, la megaminería en Chile; el rol de las mujeres en conflictos como el de la defensa del río Uruguay, México, Rojava (Kurdistán sirio) o Guatemala; o entrevistas a Silvia Federici, Samantha Hargreaves y Yayo Herrero López.
Por otra parte, el próximo 4 de diciembre liberaremos los contenidos del número 52 de la revista, dedicado al “Turismo”. Hasta ahora, los contenidos de este número sólo estaban disponibles para los suscriptores/as.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Página web de la revista[/link]