A finals de juny sortirà a la llum un nou número de la revista Ecologia Política, que coeditem la Fundació ENT amb Icaria Editorial. El nombre (57) en aquesta ocasió estarà dedicat a la relació entre l’art i l’ecologia política.
En aquest número s’exploraran formes d’expressió artística en diferents contextos geogràfics i culturals. Amb aquest número es pretén bussejar en el món de l’art, analitzant aquest concepte des del punt de vista de l’ecologia política. D’aquesta manera, al llarg de diferents articles veurem com l’art actua com a eina de cohesió fomentant la mobilització social, com a catalitzador per a la transformació ecològica i com a instrument per crear noves narratives i plasmar nous imaginaris d’un planeta ecològicament més just.
Ja s’han rebut tots els articles que formaran part del nou número, entre els quals podem destacar l’article de ecocrítica i activisme a Europa de Serenella Lovino, l’anàlisi sobre el moviment Solar Punk de Samuel Holleran, la reflexió sobre sobirania tèxtil de Clara Mallart , o l’article sobre agrofonías i sobirania alimentària de Paula Andrea Tamayo.
A principis de juny publicarem ja l’índex amb tots articles que podreu trobar.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la revista[/link]A finales de junio saldrá a la luz un nuevo número de la revista Ecología Política, que coeditamos la Fundació ENT con Icaria Editorial. El número (57) en esta ocasión estará dedicado a la relación entre el arte y la ecología política. 
En este número se explorarán formas de expresión artística en diferentes contextos geográficos y culturales. Con este número se pretende bucear en el mundo del arte, analizando este concepto desde el punto de vista de la ecología política. De esta forma, a lo largo de diferentes artículos veremos como el arte actúa como herramienta de cohesión fomentando la movilización social, como catalizador para la transformación ecológica y como instrumento para crear nuevas narrativas y plasmar nuevos imaginarios de un planeta ecológicamente más justo.
Ya se han recibido todos los artículos que formaran parte del nuevo número, entre los cuales podemos destacar el artículo de Ecocrítica y activismo en Europa de Serenella Lovino, el análisis sobre el movimiento Solar Punk de Samuel Holleran, la reflexión sobre soberanía textil de Clara Mallart, o el artículo sobre agrofonías y soberanía alimentaria de Paula Andrea Tamayo.
A principios de junio publicaremos ya el índice con todos artículos que podréis encontrar.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la revista[/link]At the end of June, a new issue of the journal Ecologia Política will be published. The journal is co-published by ENT Foundation and Icaria Editorial. The number (57) in this occasion will be dedicated to the relationship between art and political ecology.
This number will explore forms of artistic expression in different geographic and cultural contexts. With this number it is intended to dive into the world of art, analyzing this concept from the point of view of political ecology. In this way, throughout different articles we will see how art acts as a tool of cohesion by promoting social mobilization, as a catalyst for ecological transformation and as an instrument for creating new narratives and capturing new imaginaries of a planet ecologically fairer
At the beginning of June we will publish the index with all the articles you can find.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Journal website[/link]