La recerca és part essencial de les activitats d’ENT i s’estructura a través del nostre Pla de Recerca 2014-2020. L’aposta cap a la innovació de molts dels nostres projectes, i la rellevància dels resultats, la demostrem principalment mitjançant la participació en projectes de R+D+i, la difusió dels resultats en publicacions de prestigi i la participació en congressos. Podeu trobar alguns exemples en aquesta secció. A més a més, internament portem a terme una avaluació del nivell d’innovació de cadascun dels projectes.

Tots els membres d’ENT poden tenir un rol com a investigadors com a part de la seva activitat. A més a més, la Fundació ENT disposa de la figura de fellow, que és una figura dissenyada per a terceres persones puguin tenir una vinculació de recerca amb ENT, està especialment concebuda per a científics actius o retirats vinculats a altres institucions, professionals d’ONGs o d’altres institucions rellevants que siguin actius fent recerca o antics membres d’ENT que desitgin continuar la cooperació. En aquests casos se signa un acord amb els compromisos vinculats a la col·laboració. Podeu veure els nostres fellows aquí.

ENT també afavoreix la recepció d’investigadors externs tant en formació com consolidats en forma d’estades de recerca (p.e. internships, secondments). Tenim experiència com a institució d’acollida en programes com Marie Curie, Torres Quevedo o Beatriu de Pinós, entre d’altres. Si estàs interessat en aquesta opció contacta amb nosaltres fent clic aquí.

Cada any publiquem un informe anual de resultats, el pots trobar en aquesta mateixa secció.

DARRERS DESTACATS
Reformulating taxes for an energy transition
| Publicacions
2018

Una transició energètica cap a fonts d’energia neta reduiria els impactes ambientals. Una proposta per desencadenar aquesta transició energètica és utilitzar instruments econòmics,…

La efectividad de los impuestos sobre la contaminación atmosférica en España
| Publicacions
2018

L’emissió de contaminants de l’aire té efectes perjudicials sobre el medi ambient i la salut humana. Actualment, les comunitats autònomes d’Espanya apliquen impostos…

A Review of Waste Management Decision Support Tools and Their Ability to Assess Circular Biowaste Management Systems
| Publicacions
2018

El concepte d’economia circular ofereix una sèrie de solucions a l’augment de quantitats de bioresidus i escassetat de recursos mitjançant la valorització del residu…

Promoting Waste Degrowth and Environmental Justice at a Local Level: The Case of Unit-Pricing Schemes in Spain
| | Publicacions
2018

Aquest article investiga la introducció de sistemes de pagament per generació (PxG) en la gestió de residus, en relació amb iniciatives de base que promouen processos participatius en…

ENT presenta la seva Memòria de Recerca 2017
| Notícies
2018

Seguint el seu Pla de Recerca 2014-2020, ENT presenta la seva Memòria anual de recerca del passat 2017. Aquesta memòria s’estructura a partir d’una sèrie d’indicadors i…

Environmental Fiscal Reform and the Double Dividend: Evidence from a Dynamic General Equilibrium Model
| Publicacions
2018

Una reforma fiscal ambiental (EFR, per les sigles en anglès) representa una transició d’un sistema tributari cap a un basat en la tributació ambiental, més que en la tributació…

Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: a critical review
| Publicacions
2017

La modelització d’equilibri general computable (CGE) és una forma flexible i oberta de modelar els sistemes econòmics que permet avaluar els impactes de diferents polítiques…

An exploration into municipal waste charges for environmental management at local level: the case of Spain
| | Publicacions
2017

Les taxes municipals de residus (MWCh) han estat àmpliament reconegudes com una eina crucial per a la gestió de residus a nivell local. Això es deu al fet que contribueixen a finançar…

A scenario-based framework for assessing the economic impacts of potential droughts
| | Publicacions
2017

L’estimació dels impactes econòmics potencials de la sequera és cada vegadamés prominent en les discussions polítiques sobre la resiliència als futurs canvis de…

Development of a municipal solid waste management decision support tool for Naples, Italy
| Publicacions
2017

Nàpols ha experimentat una greu mala gestió de residus durant les últimes dècades. El tràfic il·lícit de deixalles, la manca d’un pla municipal apropiat de gestió de residus…

Veure tots