La recerca és part essencial de les activitats d’ENT i s’estructura a través del nostre Pla de Recerca 2014-2020. L’aposta cap a la innovació de molts dels nostres projectes, i la rellevància dels resultats, la demostrem principalment mitjançant la participació en projectes de R+D+i, la difusió dels resultats en publicacions de prestigi i la participació en congressos. Podeu trobar alguns exemples en aquesta secció. A més a més, internament portem a terme una avaluació del nivell d’innovació de cadascun dels projectes.

Tots els membres d’ENT poden tenir un rol com a investigadors com a part de la seva activitat. A més a més, la Fundació ENT disposa de la figura de fellow, que és una figura dissenyada per a terceres persones puguin tenir una vinculació de recerca amb ENT, està especialment concebuda per a científics actius o retirats vinculats a altres institucions, professionals d’ONGs o d’altres institucions rellevants que siguin actius fent recerca o antics membres d’ENT que desitgin continuar la cooperació. En aquests casos se signa un acord amb els compromisos vinculats a la col·laboració. Podeu veure els nostres fellows aquí.

ENT també afavoreix la recepció d’investigadors externs tant en formació com consolidats en forma d’estades de recerca (p.e. internships, secondments). Tenim experiència com a institució d’acollida en programes com Marie Curie, Torres Quevedo o Beatriu de Pinós, entre d’altres. Si estàs interessat en aquesta opció contacta amb nosaltres fent clic aquí.

Cada any publiquem un informe anual de resultats, el pots trobar en aquesta mateixa secció.


DARRERS DESTACATS
ENT presenta la seva Memòria de Recerca 2019
| Notícies
2020

Seguint el seu Pla de Recerca 2014-2020, ENT presenta la seva Memòria anual de recerca del passat 2019. Aquesta memòria s’estructura a partir d’una sèrie d’indicadors i…

Estudi per la recollida porta a porta comercial a Gavà
| Projectes
2019

En primer lloc es realitzà una diagnosi de la situació actual de recollida selectiva i tractament dels residus del municipi de Gavà, tant de l’àmbit de la ciutadania com dels grans…

La dimensión fiscal del vehículo eléctrico en España
| | Publicacions
2019

El transport és un sector clau per a la descarbonització de l’economia espanyola en la qual la substitució dels vehicles de combustió interna (VCI) pel vehicle elèctric (VE) és…

Identificació dels usuaris en la recollida de residus municipals en contextos en alta densitat de població
| Publicacions
2019

L’informe pretén proporcionar a les autoritats locals, especialment en un context d’alta densitat, més informació sobre aquests sistemes i descriure els passos bàsics necessaris per…

Carbon Taxes and the Double Dividend Hypothesis in a Recursive-Dynamic CGE model for Spain
| Publicacions
2019

Un impost sobre el carboni és una política que potencialment pot reduir les emissions de CO2 i mitigar els riscos climàtics de la manera menys costosa possible per a l’economia….

Environmental life cycle cost assessment: Recycling of hard plastic waste collected at Danish recycling centres
| Publicacions
2019

La Unió Europea promou el reciclatge de plàstic com un pas important cap a una economia circular. Els residus plàstics recuperats són un material complex i heterogeni, i les impureses…

Iniciem un nou projecte de recerca centrat en els límits mediambientals del progrés tecnològic
| Notícies
2019

El nou projecte de recerca es titula “Technological progress and environmental limits: looking for solutions for the Jevons Paradox” i té prevista una durada de 2 anys…

Technological progress and environmental limits: looking for solutions for the Jevons Paradox
| Projectes
2019

L’objectiu principal de la investigació és el d’obtenir una millor comprensió de la Paradoxa de Jevons i les seves solucions potencials. La investigació indagarà en quines…

ENT presenta la seva Memòria de Recerca 2018
| Notícies
2019

Seguint el seu Pla de Recerca 2014-2020, ENT presenta la seva Memòria anual de recerca del passat 2018. Aquesta memòria s’estructura a partir d’una sèrie d’indicadors i…

Oliver Canosa inicia un període de pràctiques de recerca a la Fundació ENT
| Notícies
2019

Aquest gener l’estudiant de grau de Ciències Ambientals de la UB Oliver Canosa iniciarà un període de pràctiques de recerca a la Fundació ENT fins a mitjans de maig. El seu…

Veure tots