La quarta sessió dels Diàlegs Ambientals, celebrada el passat 18 de novembre a Barcelona, va tractar sobre ‘Accions contra el malbaratament’. La Maria Mestre, de la Fundació ENT, va posar dades al malbaratament alimentari des de la producció fins al consum. A més, va compartir diferents experiències interessants destinades a combatre el malbaratament a petita escala.

Un terç de la producció mundial d’aliments destinats al consum humà es perd o malbarata al llarg de la cadena. Segons la Maria Mestre, el malbaratament es produeix en tots els països, però en aquells en vies de desenvolupament sobretot té lloc en les fases de producció i emmagatzematge; en els països desenvolupats, en les fases de consum.
Durant la sessió es va poder debatre en torn diferents iniciatives que han sorgit de la societat civil o d’algunes administracions per lluitar contra el malbaratament. A més, també es van aportar idees del que tots podem fer en el nostre dia a dia: planificar bé les compres, comprar més sovint, fer un bon ús de la nevera i el congelador, etc.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

La cuarta sesión de los Diálogos Ambientales, celebrados el pasado 18 de noviembre en Barcelona, trató sobre “Acciones contra el despilfarro”. Maria Mestre, de la Fundació ENT, puso datos al derroche alimentario desde la producción hasta el consumo. Además, compartió diferentes experiencias interesantes destinadas a combatir el despilfarro a pequeña escala.

Un tercio de la producción mundial de alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia a lo largo de la cadena. Según Maria Mestre, el desperdicio se produce en todos los países, pero en aquellos en vías de desarrollo sobre todo tiene lugar en las fases de producción y almacenamiento; en los países desarrollados, en las fases de consumo.
Durante la sesión se pudo debatir en torno a diferentes iniciativas que han surgido de la sociedad civil o de algunas administraciones para luchar contra el despilfarro. Además, también se aportaron ideas de lo que todos podemos hacer en nuestro día a día: planificar bien las compras, comprar más a menudo, hacer un buen uso de la nevera y el congelador, etc.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]