Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat

ENT és una iniciativa socioeconòmica que es porta a terme a través de dues organitzacions:

  • Una consultoria (ENT, medi ambient i gestió).
  • Una fundació (Fundació ENT).

Els comptes anuals de la Fundació ENT per a l’exercici 2018 van ser presentades d’acord amb el que estableix el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de desembre, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i degudament auditats per l’auditoria independent Goldwater & Partners, S.L.

En ambdues hi treballen un grup de professionals multidisciplinars amb un alt grau formatiu i d’experiència que comparteixen la visió i missió global d’aquest projecte.

Portem a terme projectes principalment vinculats al desenvolupament i implementació de polítiques públiques, centrant-nos en l’àmbit de l’elaboració, l’anàlisi i la gestió de les mateixes.

Les nostres principals àrees d’expertesa són l’economia i el medi ambient, l’ecologia política, els residus, l’energia i el canvi climàtic i el medi marí.

Treballem, en la majoria de casos, amb entitats sense ànim de lucre: administració pública, ONGs, sindicats, universitats, etc., tot i que també portem a terme projectes per iniciatives amb ànim del lucre si aquests comparteixen i són coherents amb els nostres valors.

Tenim la seu a Vilanova i la Geltrú i el nostre àmbit d’actuació és global, tot i que la major part de la nostra activitat es porta a terme actualment a Europa, mitjançant l’execució de projectes a totes les escales: local, estatal, regional i europea.

Afavorim el treball en xarxa i la participació en entitats i xarxes associatives que comparteixen els nostres objectius, per això formem part de diverses iniciatives col·lectives.

L’aposta cap a la innovació de molts dels nostres projectes, i la rellevància dels resultats, la demostrem principalment mitjançant la participació en projectes de R+D+i, la difusió dels resultats en publicacions de prestigi i la participació en congressos.

La nostra gestió està orientada a la satisfacció del client i a una gestió ambiental eficient, per això la consultoria (Ent, medi ambient i gestió) disposem dels certificats ISO 9001:2015 (nº certificat ES084071-1) i ISO 14001:2015 (nº certificat ES084072-1), expedits per l’entitat de certificació Bureau Veritas Certification, S.A.

| Pots consultar les Memòries d’Activitats de la Fundació ENT, que publiquem anualment.

Residus
Economia i medi ambient
Energia i canvi climàtic
Ecologia política
Medi marí