L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha publicat l’estudi d’ENT “Caracterització dels serveis ecosistèmics i valoració servei de provisió d’aliments”.  En aquest estudi s’han caracteritzat els serveis ecosistèmics dels espais naturals de l’AMB i se n’ha valorat econòmicament i monetàriament el servei de provisió d’aliments.
Podeu accedir a l’estudi AQUÍ
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha publicado el estudi de ENT “Caracterització dels serveis ecosistèmics i valoració servei de provisió d’aliments”.  En este estudio se han caracterizado los servicios ecosistémicos de los espacios naturales de la AMB y se ha valorado económicamente y monetariamente el servicio de provisión de alimentos.
Se puede acceder al estudio AQUÍ
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]