Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Publicat l’article “Systems approach modelling of the interactive effects of fisheries, jellyfish and tourism in the Catalan coast”
| Notícies| 25/11/2015

Sergio Sastre (ENT) ha participat en la redacció de l’article liderat per Ben Tomlinson que aborda una modelització integrada dels efectes de les meduses en pesqueries i turisme utilitzant una aproximació sistèmica per a la costa catalana. Aquest article s’enmarca en el ja finalitzat projecte europeu VECTORS

Abstract

Tot i la gran fluctuació en enregistraments anuals de plàncton gelatinós al llarg del litoral català al nord-oest de la Mediterrània i la falta de conjunts de dades a llarg termini, hi ha una percepció general que l’abundància de meduses està augmentant. Les autoritats locals estan preocupades pels esdeveniments i les arribades de meduses a les platges i creuen que podria reduir l’atractiu recreatiu de les platges – un servei ambiental valuós per a la indústria turística regional. Estudis anteriors també demostren la depredació de meduses (Pelagia noctiluca ephyrae) sobre algunes petites larves de peixos pelàgics (Engraulis encrasicolus). Els pelàgics petits són la principal font d’ingressos per a les pesqueries locals. Un model social-ecològic que va ser creat amb la finalitat de capturar els efectes dels canvis en l’abundància de Pelagia noctiluca a les pesqueries locals, la indústria del turisme i l’economia en general. Es construeixen i es connecten els següents sub-models seguint la metodologia de l’enfocament de sistemes: un model de la pesca basada en la classe-edat; un model de matriu de població de meduses; un model d’avarament de meduses; un estudi sobre l’impacte de les meduses a usuaris de la platja; i una matriu d’input-oput econòmica. Es duen a terme diversos escenaris futurs per a diferents proliferacions de meduses i tenint en compte els canvis que aquests escenaris podrien causar en el producte intern brut regional i l’ocupació, l’estudi conclou que l’impacte global de qualsevol d’aquests escenaris sobre l’economia no seria significatiu a escala regional.

Accés a l’article