Publicat el primer vídeo del projecte “Els serveis ambientals i l’economia social i solidària”.
Es tracta de documents audiovisuals que, agrupats per sectors (conservació, gestió forestal, agroecologia i ecoturisme), mostren les interioritats i objectius de cadascuna de les experiències seleccionades pel projecte. Estem treballant en un total de 5 vídeos, un per cada sector i un vídeo global del projecte. De moment ja pots veure el primer, dedicat a experiències de conservació i estudi, concretament l’Associació La Sínia (Altafulla) i la Fundació EMYS (Riudarenes).


[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del projecte[/link]Publicado el primer vídeo del proyecto “Los servicios ambientales y la economía social y solidaria”.
Se trata de documentos audiovisuales que, agrupados por sectores (conservación, gestión forestal, agroecología y ecoturismo), muestran las interioridades y objetivos de cada una de las experiencias seleccionadas por el proyecto. Estamos trabajando en un total de 5 vídeos, uno por cada sector y un vídeo global del proyecto. De momento ya puedes ver el primero, dedicado a experiencias de conservación y estudio, concretamente la Associació La Sínia (Altafulla) y la Fundació EMYS (Riudarenes).

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del proyecto[/link]