En aquesta secció trobareu les principals publicacions d’àmbit català, estatal o internacional realitzades pels membres d’ENT. Sempre que és possible, es prioritza la publicació a revistes d’accés obert, o si més no es tractarà d’assolir que l’article sigui ofert en format de lliure accés, per tant en moltes ocasions podreu llegir el contingut complert. Si no és així, si us plau feu-nos arribar un correu electrònic a info@ent.cat sol·licitant més informació.


DARRERES PUBLICACIONS
‘Mind the gap’: un modelo para el seguimiento de los objetivos europeos de reciclaje aplicado a las Comunidades Autónomas españolas
| Ignasi Puig Ventosa| Sergio Sastre Sanz
2019

Els objectius de preparació per a la reutilització i reciclatge han resultat un estímul positiu per a la gestió de residus municipals a la Unió Europea (UE). Aquests objectius,…

Identificació dels usuaris en la recollida de residus municipals en contextos d’alta densitat
| Ignasi Puig Ventosa| Maria Calaf Forn
2019

La gestió de residus municipals s’enfronta objectius ambiciosos de prevenció i separació en origen, derivats de la legislació emergent.
Nombroses experiències demostren que els…

La dimensión fiscal del vehículo eléctrico en España
| | Ignasi Puig Ventosa| Recerca| Sergio Sastre Sanz
2019

El transport és un sector clau per a la descarbonització de l’economia espanyola en la qual la substitució dels vehicles de combustió interna (VCI) pel vehicle elèctric (VE) és…

Does Water Efficiency Reduce Water Consumption? The Economy-Wide Water Rebound Effect
| Jaume Freire González
2019

Els governs estimulen mesures d’eficiència per estalviar recursos hídrics, especialment en zones amb un gran estrès hídric i aquelles que experimenten sequeres. No obstant això, la…

L’economia de la natura
| Ignasi Puig Ventosa| Jofre Rodrigo Aribau
2019

L’article comença ressaltant com el marc econòmic existent entra en joc intrínsecament amb els objectius de conservació de la natura, a causa de la presència massiva…

Identificació dels usuaris en la recollida de residus municipals en contextos en alta densitat de població
| Ignasi Puig Ventosa| Maria Calaf Forn| Recerca
2019

L’informe pretén proporcionar a les autoritats locals, especialment en un context d’alta densitat, més informació sobre aquests sistemes i descriure els passos bàsics necessaris per…

Carbon Taxes and the Double Dividend Hypothesis in a Recursive-Dynamic CGE model for Spain
| Jaume Freire González| Recerca
2019

Un impost sobre el carboni és una política que potencialment pot reduir les emissions de CO2 i mitigar els riscos climàtics de la manera menys costosa possible per a l’economia….

Environmental life cycle cost assessment: Recycling of hard plastic waste collected at Danish recycling centres
| Recerca| Verònica Martinez
2019

La Unió Europea promou el reciclatge de plàstic com un pas important cap a una economia circular. Els residus plàstics recuperats són un material complex i heterogeni, i les impureses…

Els beneficis econòmics i ambientals d’una Reforma Fiscal Ecològica
| Jaume Freire González
2018

Gran part de les reticències a incrementar la tributació ambiental provenen dels supòsits costos a curt termini i mitjà termini que implicaria en termes econòmics i polítics. No…

Reformulating taxes for an energy transition
| Ignasi Puig Ventosa| Jaume Freire González| Recerca
2018

Una transició energètica cap a fonts d’energia neta reduiria els impactes ambientals. Una proposta per desencadenar aquesta transició energètica és utilitzar instruments econòmics,…

Veure totes les publicacions