S’ha publicat l’article: Freire-González, J. i I. Puig Ventosa (2014). “Retos y oportunidades económicas de la adaptación al cambio climático: el caso de Cataluña”. Revista de Estudios Regionales 99, 47-73, on es descriuen i discuteixen els diferents reptes i oportunitats econòmiques que poden sorgir en el context de l’adaptació als efectes del canvi climàtic que s’esperen a Catalunya.