Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Publicació del document “Viabilitat de la implantació de la recollida Porta a Porta de FORM en municipis de menys de 5.000 habitants”
| Projectes

L’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, encarregà a ENT Environment and Management la realització del projecte singular d’interès general, subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya, “Viabilitat de la implantació de la recollida porta a porta de FORM en municipis de menys de 5.000 habitants”. Aquest estudi fou editat i publicat en format guia com a eina per facilitar a aquells municipis que, per a fer front a les noves exigències legals, optin per implantar la recollida selectiva porta a porta. Amb aquest projecte es volia donar a polítics i tècnics una informació útil, rigorosa i sintetitzada sobre la recollida selectiva porta a porta i animar als municipis que han d’implantar la recollida de la FORM, que ho facin amb aquest sistema per tal de fer avançar el municipi en la gestió de residus.

D’altra banda, l’estudi tenia una altra part consistent en una anàlisi descriptiva de dades econòmiques sobre la gestió de residus als municipis, obtingudes a partir de la realització d’enquestes, així com l’estimació d’un model explicatiu dels costos a partir de variables com els metres lineals de carrer als municipis, del número de recollides realitzades i del número d’habitants.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2009
Accés a la guia