La setmana passada vam reunir-nos a Atenes els diferents socis del projecte LIFE-EWAS. A la trobada vam analitzar les dades de la prova pilot de Sevilla, on s’han instal·lat 268 sensors en contenidors de vidre. Les dades constaten que amb l’utilitzaciód e la tecnologia existeix potencial per reduir els costos de la recollida un 48% mitjançant l’optimització de la freqüència de recollida. També vam analitzar les dades de Chania (Creta), on la implantació dels sensors (311) es va fer posteriorment i encara no es disposa de conclusions sobre el potencial d’estalvi.
S’ha elaborat una metodologia per optimitzar la freqüència de recollida, a partir de simulacions d’ompliment dels contenidors que es combinaran amb dades recollides pels sensors en temps real. En aquest sentit, s’estan enllestint els últims detalls de la plataforma social, que a través d’una pàgina web i d’una aplicació per a mòbils permetrà interactuar amb els gestors de residus de Sevilla i Chania.
Finalment, la trobada a Atenes va servir també per presentar el projecte a responsables de gestió de residus de diversos municipis de la regió.
>> El projecte LIFE EWAS s’emmarca dins del programa LIFE de la Unió Europea i té per objectiu demostrar el potencial de les tecnologies de la informació per optimitzar la recollida de residus. El projecte està liderat per l’empresa Wellness Telecom S.L. (Sevilla), i hi participen, a part d’ENT, l’empresa pública LIPASAM (Sevilla), la consultoria DWASTE (Atenes) i l’empresa pública DEDISA S.A. (Creta). El projecte es va iniciar al juliol de 2014 i es preveu que s’hagi completat al desembre de 2016.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La semana pasada nos reunimos en Atenas los diferentes socios del proyecto LIFE-EWAS. En el encuentro analizamos los datos de la prueba piloto de Sevilla, donde se han instalado 268 sensores en contenedores de vidrio. Los datos constatan que con la utilització de la tecnología existe potencial para reducir los costes de la recogida un 48% mediante la optimización de la frecuencia de recogida. También analizamos los datos de Chania (Creta), donde la implantación de los sensores (311) se hizo posteriormente y todavía no se dispone de conclusiones sobre el potencial de ahorro.
Se ha elaborado una metodología para optimizar la frecuencia de recogida, a partir de simulaciones de llenado de los contenedores que se combinarán con datos recogidos por los sensores en tiempo real. En este sentido, se están terminando los últimos detalles de la plataforma social, que a través de una página web y de una aplicación para móviles permitirá interactuar con los gestores de residuos de Sevilla y Chania.
Finalmente, el encuentro en Atenas sirvió también para presentar el proyecto a responsables de gestión de residuos de varios municipios de la región.
El proyecto LIFE EWAS se enmarca dentro del programa LIFE de la Unión Europea y tiene por objetivo demostrar el potencial de las tecnologías de la información para optimizar la recogida de residuos. El proyecto está liderado por la empresa Wellness Telecom S.L. (Sevilla), y participan, aparte de ENT, la empresa pública LIPASAM (Sevilla), la consultoría DWASTE (Atenas) y la empresa pública DEDISA S.A. (Creta). El proyecto se inició en julio de 2014 y se prevé que se haya completado en diciembre de 2016.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]