El proper dimecres 5 d’abril (13:00h.) a la seu d’ENT (Vilanova i la Geltrú) tindrà lloc una nova mENTjada. En aquesta ocasió l’objecte del debat serà la gestió de l’aigua.
La convidada a aquesta mENTjada serà Míriam Planas, membre d’Enginyeria Sense Fronteres i portaveu de la Plataforma “L’Aigua és Vida”. Les mENTjades són sessions obertes tot i que cal confirmar assistència (info@ent.cat) degut a la reduïda capacitat de la sala.
“L’Aigua és Vida”
Aigua és Vida és una plataforma formada per Organitzacions de la Societat Civil de procedència variada: associacions de veïns i veïnes, sindicats, entitats ecologistes, de solidaritat internacional, entre d’altres. Podeu veure les organitzacions adherides a la plataforma clicant aquí.
L’objectiu d’Aigua és Vida és aconseguir que la política d’aigua i la gestió del cicle integral de l’aigua a Catalunya sigui realitzat des del sector públic i comptin amb la participació i el control de la societat civil com a garantia de qualitat del servei i de qualitat democràtica. En aquest sentit, Aigua és Vida denúncia el paper dels sectors lucratius en la gestió de l’aigua i el sanejament que representen les corporacions privades, tant en la part alta del cicle de l’aigua com en baixa.
Tot i que Aigua és Vida actua bàsicament en territori català, dóna suport i es coordina amb altres moviments socials tant a nivell estatal com internacional.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la plataforma “Aigua és vida”[/link] [link]Web d’Enginyeria Sense Fronteres[/link]El próximo miércoles 5 de abril (13:00h.) En la sede de ENT (Vilanova i la Geltrú) tendrá lugar una nueva mENTjada. En esta ocasión el objeto del debate será la gestión del agua.
La invitada a esta mENTjada será Míriam Planas, miembro de Enginyeria Sense Fronteres y portavoz de la Plataforma “L’Aigua és Vida”. Las mENTjades son sesiones abiertas aunque hay que confirmar asistencia (info@ent.cat) debido a la reducida capacidad de la sala.
“L’Aigua és Vida”
“L’Aigua és Vida” (El Agua es Vida) es una plataforma formada por Organizaciones de la Sociedad Civil de procedencia variada: asociaciones de vecinos y vecinas, sindicatos, entidades ecologistas, de solidaridad internacional, entre otros. Puede ver las organizaciones adheridas a la plataforma haciendo clic aquí.
El objetivo de “L’Aigua és Vida” es conseguir que la política de agua y la gestión del ciclo integral del agua en Cataluña sea realizado desde el sector público y cuenten con la participación y el control de la sociedad civil como garantía de calidad del servicio y de calidad democrática. En este sentido, Agua es Vida denuncia el papel de los sectores lucrativos en la gestión del agua y el saneamiento que representan las corporaciones privadas, tanto en la parte alta del ciclo del agua como en baja.
Aunque “L’Aigua és Vida” actúa básicamente en territorio catalán, apoya y se coordina con otros movimientos sociales tanto a nivel estatal como internacional.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la plataforma “Aigua és vida”[/link] [link]Web de Enginyeria Sense Fronteres[/link]