El proper dimecres 20 de setembre tindrà lloc una nova mENTjada (sessions obertes de debat) al local d’ENT (13.00h.). Aquest mes el convidat serà Josep Maria Vallès, membre de Tarpuna, una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre formada per un equip de persones compromeses amb la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats i la justícia social.
La cooperativa es dedica a la innovació social al servei de la comunitat, a través de projectes locals transformadors amb criteris de sostenibilitat. Treballen fonamentalment tres àmbits bàsics: l’agricultura (i l’alimentació), l’energia, i la fabricació.
Josep Maria Vallès és enginyer agrònom, coordina el conjunt de la cooperativa i s’encarrega de la gestió econòmica, així com també els projectes d’agricultura urbana i agricultura social.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la cooperativa[/link]El próximo miércoles 20 de septiembre tendrá lugar una nueva mENTjada (sessiones abiertas de debate) el local de ENT (13.00h.). Este mes el invitado será Josep Maria Vallès, miembro de Tarpuna, una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro formada por un equipo de personas comprometidas con la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social.
La cooperativa se dedica a la innovación social al servicio de la comunidad, a través de proyectos locales transformadores con criterios de sostenibilidad. Trabajan fundamentalmente tres ámbitos básicos: la agricultura (y la alimentación), la energía, y la fabricación.
Josep Maria Vallès es ingeniero agrónomo, coordina el conjunto de la cooperativa y se encarga de la gestión económica, así como también los proyectos de agricultura urbana y agricultura social.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la cooperativa[/link]