Aquest estudi fou encarregat per l’Agència de Residus de Catalunya i es va incloure dins el marc del Pla d’acció 2005-2012 de l’Agència, a rel del qual es van signar varis convenis de col·laboració amb diferents entitats per tal de dur a terme programes d’ambientalització.

L’estudi va elaborar un Programa d’ambientalització de les instal·lacions del Zoo de Barcelona que, en base a una diagnosi inicial de la generació i gestió actual dels residus, es proposaven les accions i estratègies més adequades i tècnicament viables per aconseguir una gestió dels residus més sostenible. Finalment, es realitzà un manual de bones pràctiques ambientals dirigit a tots els col·lectius relacionats amb el funcionament diari del Zoo.

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Agència de Residus de Catalunya