Aquest estudi fou encarregat per l’Agència de Residus de Catalunya i es va incloure dins el marc del Pla d’acció 2005-2012 de l’Agència, a rel del qual es van signar varis convenis de col·laboració amb diferents entitats per tal de dur a terme programes d’ambientalització.

L’estudi va elaborar un Programa d’ambientalització de les instal·lacions del Zoo de Barcelona que, en base a una diagnosi inicial de la generació i gestió actual dels residus, es proposaven les accions i estratègies més adequades i tècnicament viables per aconseguir una gestió dels residus més sostenible. Finalment, es realitzà un manual de bones pràctiques ambientals dirigit a tots els col·lectius relacionats amb el funcionament diari del Zoo.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Fundació ENT[/autoria]
[data]2008[/data]

Este estudio fue encargado por la Agència de Residus de Catalunya y se incluyó dentro el marco del Pla d’acció 2005 – 2012 de la Agència, a raíz del cual esta administración firmó diferentes convenios de colaboración con diferentes entidades para llevar a cabo programas de ambientalización.

El estudio elaboró un Programa de ambientalización de las instalaciones del Zoo de Barcelona que, en base a una diagnosis inicial de la generación y gestión actual de residuos, proponía las acciones y estrategias más adecuadas y técnicamente viables para conseguir una gestión de los residuos más sostenible. Finalmente, se realizó un manual de buenas prácticas ambientales dirigido a todos los colectivos relacionados con el funcionamiento del Zoo.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Fundació ENT[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[client_es]Agència de Residus de Catalunya[/client_es]This study was commissioned by the Waste Agency of Catalonia (ARC). Based on an initial diagnosis of the current generation and waste management in the zoo, the programme proposed the most suitable actions and technically feasible strategies to achieve a more sustainable waste management. Finally, a handbook of good environmental practices aimed to the workers of the zoo was prepared.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Fundació ENT[/autoria_en]
[data_en]2008[/data_en]
[client_en]Agència de Residus de Catalunya[/client_en]

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Agència de Residus de Catalunya