Aquest passat divendres, 7 juny de 2019, va tenir lloc una primera reunió amb la participació del Juanjo Iraegui Navarro (Fundació ENT), Dolors Garcia i Josep Antoni Herrera, responsables de l’Institut d’Estudis Penedesencs. La finalitat de la trobada era mantenir uns primers contactes de cara a futures col·laboracions i possibles projectes en comú, prioritzant aquelles que es desenvolupin dins l’àmbit de la vegueria Penedès.
Aquesta reunió es fruit de la participació de l’IEP a la jornada “L’economia social i solidària motor de desenvolupament sostenible al Penedès-Garraf”, que va tenir lloc el passat 3 de juny a Can Pahissa (Vilanova i la Geltrú).  La jornada s’emmarcava en un procés que han iniciat un conjunt d’entitats locals, per posar en valor l’economia social i solidària com a eina efectiva per assolir els objectius de desenvolupament sostenible 2030 al nostre territori i estaven convidats a participar les entitats i institucions dels sectors de la conservació i estudi de la natura, agrari, serveis i tercer sector, així com les diverses administracions públiques.  L’objectiu de la jornada era disposar d’un espai d’intercooperació i resiliència perquè les entitats dels diversos sectors econòmics, incloent el de la conservació de la natura, puguin generar idees i projectes conjunts per potenciar les respectives activitats.
La trobada d’aquest passat divendres cal considerar-la com a un dels resultats de la jornada, i un inici del treball en comú, que tant la Fundació ENT com l’IEP desitgen veure consolidat en el desenvolupament de projectes concrets, de interès compartit, que responguin als objectius de desenvolupament sostenible 2030.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] Foto: IEPEste pasado viernes, 7 de junio de 2019, tuvo lugar una primera reunión con la participación de Juanjo Iraegui Navarro (Fundació ENT), Dolors Garcia y Josep Antoni Herrera, responsables del Institut d’Estudis Penedesencs. La finalidad del encuentro era mantener unos primeros contactos de cara a futuras colaboraciones y posibles proyectos en común, priorizando aquellas que se desarrollen en el ámbito de la Veguería Penedès.
Esta reunión es fruto de la participación del IEP en la jornada “La economía social y solidaria motor de desarrollo sostenible en el Penedès-Garraf”, que tuvo lugar el pasado 3 de junio en Can Pahissa (Vilanova i la Geltrú). La jornada se enmarcaba en un proceso que han iniciado un conjunto de entidades locales, para poner en valor la economía social y solidaria como herramienta efectiva para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 2030 en nuestro territorio y estaban invitados a participar las entidades e instituciones de los sectores de la conservación y estudio de la naturaleza, agrario, servicios y tercer sector, así como las diversas administraciones públicas. El objetivo de la jornada era disponer de un espacio de intercooperación y resiliencia para que las entidades de los diversos sectores económicos, incluyendo el de la conservación de la naturaleza, puedan generar ideas y proyectos conjuntos para potenciar las respectivas actividades.
El encuentro de este pasado viernes hay que considerarla como uno desde resultados de la jornada, y un inicio del trabajo en común, que tanto la Fundació ENT como el IEP desean ver consolidado en el desarrollo de proyectos concretos, de interés compartido , que respondan a los objetivos de desarrollo sostenible 2030.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] Foto: IEP