El passat dimarts 28 de març va tenir lloc a l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) de Barcelona la primera trobada del grup de treball per a la Innovació Urbana-Regional en infraestructura verda i solucions basades en la naturalesa. La trobada la vam organitzar ENT Environment & Management i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
La trobada, que va comptar amb la presència d’una trentena d’assistents, s’emmarca dins els projectes Naturvation (NATure-based Urban innoVATION) i ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions) dels programes Horizon 2020 i BiodivERsA de la Comissió Europea. Aquests projectes comparteixen com a objectiu principal estudiar la infraestructura verda com a solució basada en la naturalesa (Nature-based solution – NBS) per afrontar diversos reptes urbans, tant a escala metropolitana com municipal. En ambdós projectes, la metròpoli de Barcelona forma part dels casos d’estudi seleccionats.
La trobada ha tingut principalment un format de taller i s’ha centrat en el potencial relacionat amb l’aplicació i avaluació de NBS. Les NBS constitueixen una aposta estratègica de la Unió Europea per afrontar els reptes ambientals, socials i econòmics actuals de les àrees urbanes i contribuir a fer-les més resilients davant fenòmens globals com el canvi climàtic. Els participants van tenir l’oportunitat d’intercanviar coneixements sobre pràctiques i exemples de NBS existents o futurs, examinar i identificar les oportunitats i limitacions de l’ús d’aquestes solucions, difondre aquestes experiències a través de les plataformes internacionals de Naturvation i Enable, així com conèixer l’experiència desenvolupada en altres àrees urbanes on es realitzen de forma paral·lela els mateixos tallers.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El pasado martes 28 de marzo tuvo lugar en el Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) de Barcelona el primer encuentro del grupo de trabajo para la Innovación Urbana-Regional en infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. El encuentro lo organizamos ENT Environment & Management y el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El encuentro, que contó con la presencia de 30 asistentes, se celebró en el marco de los proyectos Naturvation (Nature-based Urban Innovation) y ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions) los programas Horizon 2020 y BiodivERsA de la Comisión Europea. Estos proyectos comparten como objetivo principal estudiar la infraestructura verde como solución basada en la naturaleza (Nature-based solution – NBS) para afrontar varios retos urbanos, tanto a escala metropolitana como municipal. En ambos proyectos, la metrópolis de Barcelona forma parte de los casos de estudio seleccionados.
El encuentro tuvo principalmente un formato de taller y se centró en el potencial relacionado con la aplicación y evaluación de NBS. Las NBS constituyen una apuesta estratégica de la Unión Europea para afrontar los retos ambientales, sociales y económicos actuales de las áreas urbanas y contribuir a hacerlas más resilientes ante fenómenos globales como el cambio climático. Los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimientos sobre prácticas y ejemplos de NBS existentes o futuros, examinar e identificar las oportunidades y limitaciones del uso de estas soluciones, difundir estas experiencias a través de las plataformas internacionales de Naturvation y Enable, así como conocer la experiencia desarrollada en otras áreas urbanas donde se realizaron de forma paralela los mismos talleres.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]