Entre el 6 i 8 de març va tenir lloc a Bremen (Alemanya) la primera conferència Cost Action on Ocean Governance for Sustainability. La conferència va ser organitzada pel Leipzig Centre for Tropical Marine Research i va reunir investigadors de diferents països experts en temes marins amb representants de la DG Mare de la Comissió Europea.
Irmak Ertör de la Fundació ENT va participar en la conferència i els debats, i va presentar la seva última investigació sobre l’expansió de fronteres de les mercaderies en aqüicultura.
La tasca de Cost Action seguirà amb la col·laboració d’investigadors interdisciplinaris en diferents grups de treball com: governança de pesca, seguretat alimentària i sistemes d’alimentació, gestió basada en zones geogràfiques específiques, gestió de recursos del fons del mar, canvi climàtic i acidificació, entre d’altres. A més s’organitzaran nous tallers, seminaris i escoles d’estiu.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Entre el 6 y 8 de marzo tuvo lugar en Bremen (Alemania) la primera conferencia Cost Action on Ocean Governance for Sustainability. La conferencia fue organizada por el Leipzig Centre for Tropical Marine Research y reunió investigadores de diferentes países expertos en temas marinos con representantes de la DG Mare de la Comisión Europea.
Irmak Ertör de la Fundació ENT participó en la conferencia y los debates, y presentó su ultima investigación sobre la expansión de fronteras de las mercancías en acuicultura.
La tarea de Cost Action seguirá con la colaboración de investigadores interdisciplinarios en diferentes grupos de trabajo como: gobernanza de pesca, seguridad alimentaria y sistemas de alimentación, gestión basada en zonas geográficas especificas, gestión de recursos del fondo del mar, cambio climático y acidificación, entre otros. Ademas se organizarán nuevos talleres, seminarios y escuelas de verano.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]