Representants de l’Agència de Residus de Catalunya viatgen aquesta setmana a Bolívia per a presentar la Metodologia per a la gestió ambiental de runes en ciutats d’Amèrica Llatina que ha elaborat conjuntament amb la Fundació ENT.
La presentació es durà a terme a La Paz divendres dia 15 d’abril. Hi assistiran també representants del Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia. L’objectiu de l’acte és difondre la metodologia per tal que l’experiència implantada a Bogotà pugui ser replicada en ciutats bolivianes.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Metodologia per a la gestió ambiental de runes en ciutats d’Amèrica Llatina[/link]Representantes de la Agencia de Residuos de Cataluña viajan esta semana a Bolivia para presentar la Metodología para la gestión ambiental de escombros en ciudades de América Latina que ha elaborado conjuntamente con la Fundació ENT.
La presentación se llevará a cabo en La Paz viernes día 15 de abril. Asistirán también representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia. El objetivo del acto es difundir la metodología para que la experiencia implantada en Bogotá pueda ser replicada en ciudades bolivianas.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Metodologia para la gestión ambiental de escombros en ciudades de América Latina[/link]