Ahir 25 de febrer Marta Jofra (Fundació ENT) i Martí Madorell (Agència de Residus de Catalunya) van presentar a Bogotà la guia “Metodologia para la gestión ambiental de residuos de la construcción (RCD) en ciudades de América Latina”.
La presentació de la guia metodològica per a la gestió ambiental de runes en grans ciutats d’Amèrica Llatina va tenir lloc a Bogotà davant de 80 persones, moltes d’elles responsables de residus i representants d’empreses constructores de diverses geografies del continent.
Aquesta guia va adreçada a gestors de residus de grans ciutats (de més d’un milió d’habitants), i proposa una metodologia per implantar, en 10 passos, un model de gestió de runes enfocat a la prevenció, al reciclatge i a la minimització de la disposició final d’aquests residus. La metodologia s’ha desenvolupat a partir de l’experiència duta a terme a Bogotà entre els anys 2012 i 2015, gràcies al suport de la Diputació de Barcelona. El projecte ha estat coordinat per la Fundació ENT i hi han participat l’Agència de Residus, Gestora de Runes de la Construcció i l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.


[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Guia en pdf[/link]Ayer 25 de febrero Marta Jofra (Fundació ENT) y Martí Madorell (Agència de Residus de Catalunya) presentaron en Bogotá la guía “Metodología para la gestión ambiental de residuos de la construcción (RCD) en ciudades de América Latina”.
La presentación de la guía metodológica para la gestión ambiental de escombros en grandes ciudades de América Latina tuvo lugar en Bogotá ante 80 personas, muchas de ellas responsables de residuos y representantes de empresas constructoras de diversas geografías del continente.
La guía va dirigida a gestores de residuos de grandes ciudades (de más de un millón de habitantes), y propone una metodología para implantar, en 10 pasos, un modelo de gestión de escombros enfocado a la prevención, al reciclaje y a la minimización de la disposición final de estos residuos. La metodología se ha desarrollado a partir de la experiencia llevada a cabo en Bogotá entre los años 2012 y 2015, gracias al apoyo de la Diputació de Barcelona. El proyecto ha sido coordinado por la Fundació ENT y han participado la Agència de Residus, la empresa Gestora de Runes de la Construcció y el Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès.


[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Guía en pdf[/link]Fundació ENT has published a methodology for construction waste management in Latin-American cities. The publication is addressed to representatives of big city councils (of more than one million inhabitants), and proposes a 10 step process to implement a waste management model focused on  prevention, recycling and valorisation of construction waste.
This methodology is based on the experience carried out in Bogotá during the period 2012-2015, through the cooperation between ENT Foundation, the Catalan Waste Agency and the Bogotá City Council. This cooperation has been financed by Diputació de Barcelona. The methodology has been sent to all big Latin-American cities and is available online.

 
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Guide (PDF)[/link]