Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Presentació del projecte DECISIVE al Palau Robert
| Notícies| 19/07/2017

El passat dimecres 19 de juliol es va presentar oficialment el projecte DECISIVE a Catalunya, en el qual hi participa la Fundació ENT. Durant la sessió, organitzada per l’Agència de Residus de Catalunya a la Sala Cotxeres del Palau Robert de Barcelona, es va explicar el concepte de canvi de metabolisme urbà que promou el projecte, així com les idees preliminars de les eines que s’utilitzaran per aconseguir aquest canvi: les tecnologies de micro-digestió anaeròbica i fermentació en estat sòlid, les proves pilot i l’eina de suport a la presa de decisions.

A la mateixa jornada també es va presentar el projecte Interreg ECOWASTE4food sobre malbaratament alimentari i els resultats del projecte d’economia circular REVOLTA.

DECISIVE

El projecte DECISIVE (DECentralIzed managment Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE) és un projecte de recerca i innovació finançat per la Unió Europea en el programa Horizon 2020 en el que participa l’Agència de Residus de Catalunya juntament amb altres 12 socis europeus. El projecte pretén desenvolupar un sistema descentralitzat de gestió de bioresidus, produint localment energia i bioproductes per ser utilitzats en agricultura urbana o periurbana.

El projecte contribuirà al canvi d’un paradigma lineal, basat en la importació de béns i l’exportació de residus, cap a un paradigma circular, que promogui la producció, el consum i la gestió de residus de forma local.

Revolta

El Projecte Revolta, impulsat per l’’Agència de Residus de Catalunya i la cooperativa Tarpuna, amb la col·laboració de l’Escola El Ginebró de Llinars del Vallès, és un projecte sobre Bio Economia Circular centrat en l’acostament del ciutadà/generador de residus orgànics a la producció d’aliments a partir de la fertilització amb compost resultant del tractament dels seus bioresidus. La finalitat és comprovar com amb la implicació de tots els agents que intervenen en aquest cicle,  s’aconsegueix millorar el grau de corresponsabilitat de les persones en la gestió i la recollida selectiva de la fracció orgànica en quantitat i qualitat.

ECOWaste 4 Food

Per altra banda, l’Agència de Residus de Catalunya, juntament amb sis altres socis europeus, participa en el projecte ECOWASTE4 FOOD, un projecte finançat pel programa Interreg, que pretén donar suport a les autoritats territorials per reduir el malbaratament alimentari en tota la cadena alimentària, donant suport a les ecoinnovacions a trvés de les polítiques regionals i locals com a part d’una estratègia global per a la seguretat alimentària.

El projecte s’estructura en dues fases: una primera, de dos anys de durada, que es dedica a l’aprenentatge interregional i a la planificació d’accions, i una segona, de dos anys més de durada, que es dedica a la implementació de plans d’acció regionals dissenyats en la primera fase.