Ignasi Puig (Fundació ENT) serà un dels ponents de la Jornada Anual de la Xarxa per la Custòdia del Territori (XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC). La Jornada se celebrarà el proper 9 de novembre a la Torre Jussana (Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30) de Barcelona. Ignasi Puig hi presentarà la ponència “Opcions de finançament per la conservació de la natura. Debat ètic”, que anirà seguida d’un debat obert al públic.
La Jornada Anual d’enguany s’ha dissenyat amb un doble objectiu: per una banda es realitzaran diverses càpsules de coneixement a fi de tractar diversos temes d’actualitat i una sessió sobre opcions de finançament de la natura. Per l’altre, s’han programat diverses sessions de debat intern que establiran l’inici d’un procés participatiu per definir el Pla Estratègic Conjunt XCT-XVAC.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el programa[/link]Ignasi Puig (Fundació ENT) será uno de los ponentes de la Jornada Anual de la Red por la Custodia del Territorio (XCT) y la Red de Voluntariado Ambiental de Cataluña (XVAC). La Jornada se celebrará el próximo 9 de noviembre en la Torre Jussana (Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30) de Barcelona. Ignasi Puig presentará la ponencia “Opciones de financiación para la conservación de la naturaleza. Debate ético”, que irá seguida de un debate abierto al público.
La Jornada Anual de este año se ha diseñado con un doble objetivo: por un lado se realizarán varias cápsulas de conocimiento a fin de tratar diversos temas de actualidad y una sesión sobre opciones de financiación de la naturaleza. Por el otro, se han programado varias sesiones de debate interno que establecerán el inicio de un proceso participativo para definir el Plan Estratégico Conjunto XCT-XVAC.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el programa[/link]