En el marc de l’Ecofira-Fira Internacional de les Solucions Mediambientals, Marta Jofra participarà en representació de la Fundació ENT en una de les taules rodones programades. Concretament serà a la “Taula Rodona sobre Gestió de Biorresidus – Experiències en recollida selectiva i separació de residus orgànics” (10:30h.), moderada per Joan Piquer, director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental. A Marta Jofra l’acompanyaran Ibon Goikoetxea (Ajuntament de Usurbil -Euskadi-), Joan Pujol (Ajuntament d’Argentona) i Jordi Baucells (Gestió de Residus i Biodiversitat SL).
L’Ecofira està organitzada per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana i se celebrarà el proper 29 de setembre a partir de les 10:00h. a la Fira de València.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta la programació d’activitats[/link]En el marco de la Ecofira-Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales, Marta Jofra participara en representación de la Fundació ENT en una de las mesas redondas programadas. Concretamente será en la “Mesa Redonda sobre Gestión de Biorresiduos – Experiencias en recogida selectiva y separación de residuos orgánicos” (10:30h.), moderada por Joan Piquer, director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental. A Marta Jofra la acompañarán Ibon Goikoetxea (Ayuntamiento de Usurbil -Euskadi-), Joan Pujol (Ayuntamiento de Argentona) y Jordi Baucells (Gestió de Residus i Biodiversitat SL).
La Ecofira está organizada por la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana y se celebrará el próximo 29 de septiembre a partir de las 10:00h. en la Fira de València.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta la programación de actividades[/link]