Juanjo Iraegui (ENT) serà un dels ponents de la Jornada de presentació de les eines de càlcul d’emissions de CO2 per al planejament urbanístic general i per al planejament urbanístic derivat. La jornada se celebra aquest dimarts 21 de novembre a la Sala d’actes de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat (Av. Diagonal, 523-525, Barcelona).
La jornada és gratuïta i està organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i l’INCASÒL. Concretament, Juanjo Iraegui presentarà l’actualització de l’eina de càlcul d’emissions de CO2 generades per als POUM i de l’eina de càlcul per al planejament derivat, un dels projecte que ha realitzat ENT els darrers anys.

Des de l’any 2007, el procés d’avaluació ambiental estratègica ha tingut en compte l’impacte dels planejaments urbanístics i plans sectorials  n les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en la fase d’estudi d’alternatives. Aquesta tasca culmina l’any 2012 amb la presentació d’una eina d’estimació d’emissions de CO2 generades pels Plans d’ordenació urbana municipal (POUM) que té en compte les emissions dels usos energètics residencials, les emissions de la mobilitat i les emissions del cicle de l’aigua.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la consideració de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic en l’avaluació ambiental estratègica de plans i programes esdevé un mandat legal. Aquest mandat queda rubricat amb la Llei 16/2017, d’1 d’agost, de canvi climàtic aprovada recentment pel Parlament de Catalunya.
Per aquest motiu i després d’uns anys d’aplicació de l’eina de càlcul, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental i l’Institut Català del Sòl han estat treballant en la seva actualització per tal de millorar-la i ampliar-ne l’abast tècnic. També s’ha treballat en l’aplicació de l’eina al planejament urbanístic derivat.
Els objectius de la jornada són, per una banda, presentar les conclusions obtingudes en els primers anys d’aplicació de l’eina de càlcul en l’avaluació ambiental estratègica de diversos POUMs i per altre, explicar les novetats tècniques de l’eina actualitzada i la nova eina de càlcul d’emissions de CO2 aplicable al planejament urbanístic derivat.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Agenda de la Jornada[/link] [link]Més informació del projecte realitzat per ENT[/link]Juanjo Iraegui (ENT) será uno de los ponentes de la Jornada de presentación de las herramientas de cálculo de emisiones de CO2 para el planeamiento urbanístico general y para el planeamiento urbanístico derivado. La jornada se celebra este martes 21 de noviembre en la Sala de actos de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Av. Diagonal, 523-525, Barcelona).
La jornada es gratuita y está organizada por el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Oficina Catalana del Cambio Climático y el INCASÒL. Concretamente, Juanjo Iraegui presentará la actualización de la herramienta de cálculo de emisiones de CO2 generadas por los POUM y de la herramienta de cálculo para el planeamiento derivado, uno de los proyecto que ha realizado ENT los últimos años.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Agenda de la Jornada[/link] [link]Més informació del projecte realitzat per ENT[/link]