El 10 de maig, Lydia Chaparro (Fundació ENT) participa al Fòrum sobre la prevenció de residus marins a Rabat (Marroc), organitzat pel Centre d’Activitat Regional per al Consum i la Producció Sostenibles (SCP/RAC) i el Pla de d’Acció per a la Mediterrània (PAM), pertanyent al Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient.
Aquest fòrum té com a objectiu arribar a diferents públics, incloent l’administració pública, les organitzacions de la societat civil relacionades amb la gestió de residus, així com els productors de begudes i empreses de gestió, cooperatives de residus i recollida i, majoristes o recicladors. Els principals objectius d’aquesta reunió són:

  • Promoure alternatives a les bosses de plàstic d’un sol ús.
  • Augmentar la responsabilitat del productor al sector d’envasos de begudes.
  • Compartir experiències i obtenir informació d’altres iniciatives existents.

Mitjançant aquest fòrum, els programes SwitchMed i Marina Litter Med impulsen així accions concretes per a la prevenció i promoció de l’emprenedoria verda. Aquestes accions i activitats es presentaran a la reunió i corresponen als dos projectes pilot sobre alternatives a les bosses de plàstic d’un sol ús i la recol·lecció i reciclatge d’envasos de begudes, implementats per les organitzacions: Associació del Dr. Fatiha, Ifassen, SUNOV Engineering i Zero Zbel.
Lydia Chaparro participarà a la taula rodona titulada “Recollida i Reciclatge d’Envasos de Begudes” sota la temàtica “Viabilitat per establir un sistema de responsabilitat ampliada del productor, i altres accions per millorar la recollida i el reciclatge d’envasos de begudes”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el programa[/link]El 10 de mayo, Lydia Chaparro (Fundació ENT) participa en el Fórum sobre la prevención de residuos marinos en Rabat (Marruecos), organizado por el Centro de Actividad Regional para el Consumo y la Producción Sostenibles (SCP/RAC) y el Plan de de Acción para el Mediterráneo (PAM), perteneciente al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Este foro tiene como objetivo llegar a diferentes públicos, incluyendo la administración pública, las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la gestión de residuos, así como los productores de bebidas y empresas de gestión, cooperativas de residuos y recolección y, mayoristas o recicladores. Los principales objetivos de esta reunión son:

  • Promover alternativas a las bolsas de plástico de un solo uso.
  • Aumentar la responsabilidad del productor en el sector del envasado de bebidas.
  • Compartir experiencias y obtener información de otras iniciativas existentes.

Mediante este foro, los programas SwitchMed y Marine Litter Med impulsan así acciones concretas para la prevención y promoción del emprendimiento verde. Estas acciones y actividades se presentarán en la reunión y corresponden a los dos proyectos piloto sobre alternativas a las bolsas de plástico de un solo uso y la recolección y reciclaje de envases de bebidas, implementados por las organizaciones: Asociación del Dr. Fatiha, Ifassen, SUNOV Engineering y Zero Zbel.
Lydia Chaparro participará en la mesa redonda titulada “Recogida y Reciclaje de Envases de Bebidas” bajo la temática “Viabilidad para establecer un sistema de responsabilidad extendida del productor, y otras acciones para mejorar la recolección y el reciclaje de envases de bebidas”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el programa[/link]