L’Associació de Municipis Porta a Porta i l’Escola de Formació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya van iniciar un curs de formació que pretén donar resposta a la creixent demanda de coneixements i informació sobre els beneficis, el disseny, la implantació, la gestió i els costos per introduir un model de recollida de residus porta a porta.
El curs es va iniciar l’octubre passat i aquest 27 de novembre arriba a la seva cinquena i darrera sessió titulada “Instruments per l’optimització dels sistemes i serveis de recollida Porta a Porta”. És en el marc d’aquesta sessió que Ignasi Puig (ENT) farà una ponència centrada en la fiscalitat ambiental sota el títol “Ordenances municipals. Fiscalitat, incentius i penalitzacions. Sistemes de Pagament per Generació”.
El curs té lloc a la Diputació de Barcelona, al recinte de l’Escola Industrial, edifici 25, sales S6 i S7.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació sobre el curs[/link]La Associació de Municipis Porta a Porta y la Escola de Formació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya iniciaron un curso de formación que pretende dar respuesta a la creciente demanda de conocimientos e información sobre los beneficios, el diseño, la implantación, la gestión y los costes para introducir un modelo de recogida de residuos puerta a puerta.
El curso se inició el pasado octubre y este 27 de noviembre llega a su quinta y última sesión titulada “Instrumentos para la optimización de los sistemas y servicios de recogida puerta a puerta”. Es en el marco de esta sesión que Ignasi Puig (ENT) hará una ponencia centrada en la fiscalidad ambiental bajo el título “Ordenanzas municipales. Fiscalidad, incentivos y penalizaciones. Sistemas de Pago por Generación”.
El curso tiene lugar en la Diputació de Barcelona, en el recinto de la Escola Industrial, edificio 25, salas S6 y S7.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[link]Más información sobre el curso[/link]