Ignasi Puig (ENT) participarà aquest dimecres 22 de novembre a la jornada tècnica titulada “Com puc dinamitzar i implementar la custòdia  el territori al meu municipi?”. La jornada, organitzada per la Xarxa de Custòdia del Territori, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Se celebrarà a partir de les 9 del matí a l’edifici de la Diputació de Barcelona (Sala d’actes de l’Edifici del Vagó) situat al carrer Urgell 187 de Barcelona. 
La ponència d’Ignasi Puig es titula “Incentius en favor de la custòdia del territori en les ordenances fiscals reguladores dels principals impostos i taxes municipals”. L’entrada és gratuïta, però cal fer la inscripció prèvia al formulari annex o a info@xct.cat.
La custòdia del territori és una estratègia útil per a conservar i gestionar els espais naturals més propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans. La custòdia del territori pot fer entendre a la població local que la conservació del territori no és solament responsabilitat de les administracions, sinó que també pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.
Els ens locals, com a administració més propera als ciutadans, podeu tenir un rol important com a dinamitzadors i promotors de la conservació del patrimoni natural del vostre municipi a través de la custòdia del territori. En aquest sentit, els ens i les entitats locals disposeu de característiques apropiades per al desenvolupament de la custòdia municipal: el bon coneixement del territori, la proximitat a les persones – especialment en municipis petits – , la capacitat de gestió integral i la disponibilitat de competències en àmbits com el medi ambient, l’urbanisme i el paisatge.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Formulari d’inscripció[/link]Ignasi Puig (ENT) participará este miércoles 22 de noviembre en la jornada técnica titulada “¿Cómo dinamizar e implementar la custodia el territorio en mi municipio?”. La jornada, organizada por la Xarxa de Custòdia del Territori, cuenta con el apoyo de la Diputació de Barcelona y el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Se celebrará a partir de las 9 de la mañana en el edificio de la Diputació de Barcelona (Sala de actos del Edificio del Vagó) situado en la calle Urgell 187 de Barcelona.
La ponencia de Ignacio Puig se titula “Incentivos en favor de la custodia del territorio en las ordenanzas fiscales reguladoras de los principales impuestos y tasas municipales”. La entrada es gratuita, pero hay que hacer la inscripción previa en el formulario anexo o en info@xct.cat.
La custodia del territorio es una estrategia útil para conservar y gestionar los espacios naturales más cercanos, ya sean agrarios, forestales, fluviales o espacios verdes urbanos. La custodia del territorio puede hacer entender a la población local que la conservación del territorio no es sólo responsabilidad de las administraciones, sino que también puede, y debe ser, un objetivo compartido con la sociedad civil.
Los entes locales, como administración más cercana a los ciudadanos, puede tener un rol importante como dinamizadores y promotores de la conservación del patrimonio natural de su municipio a través de la custodia del territorio. En este sentido, los entes y las entidades locales dispone de características apropiadas para el desarrollo de la custodia Municipal: el buen conocimiento del territorio, la proximidad a las personas – especialmente en municipios pequeños -, la capacidad de gestión integral y la disponibilidad de competencias en ámbitos como el medio ambiente, el urbanismo y el paisaje.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Formulario de inscripción[/link]