El proper divendres 9 de juny Lydia Chaparro (Fundació ENT) participarà en una taula rodona conjuntament amb diferents representants de la comunitat científica, administració, pescadors i altres sectors de l’economia blava per debatre entorn la rellevància dels serveis ecosistèmics per les activitats marítimes. La jornada tindrà lloc al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Dr. Melcior Colet de Barcelona (Carrer de Buenos Aires, 56-58) de 10 a 13.30h.
Aquesta activitat s’emmarca dintre d’un cicle de sis jornades organitzades per la Generalitat de Catalunya per tal de donar seguiment a la resolució del 25 de setembre de 2015 de l’Assemblea General de Nacions Unides on es va aprovar “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible”, i que conté 17 objectius i 169 fites globals a assolir en l’horitzó de l’any 2030.
La jornada que tindrà lloc el proper divendres està dedicada al tercer objectiu de l’Agenda 2030: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al Desenvolupament Sostenible (ODS 14).
Per a parlar sobre aquesta qüestió es comptarà amb la participació de Sra. Marta Coll, del Departament de recursos marins renovables de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC/ICM); i la Sra. Cristina Linares, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona (UB).
A continuació, hi haurà una taula rodona on es discutiran els reptes i compromisos de Catalunya envers la conservació i utilització sostenible del mar i els recursos marins, tot destacant la rellevància cabdal dels serveis ecosistèmics per a les activitats marítimes. Hi participaran en Sr. Francesc Benaiges Samarra, ex Patró Major de Palamós; la Sra. Lydia Chaparro Elias, de la Fundació ENT; en Sr. Rafael Sardà, del CSIC/CAB de Blanes; en Sr. Genis Dalmau, president de l’Associació de centres d’immersió de la Costa Brava; i la Sra. Susanna Sainz-Trapaga, de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. La taula serà moderada per la Sra. Àngela Seira Sanmartín, sub-directora general de Pesca i Aqüicultura del Govern de la Generalitat.
Finalment, el Sr. Isidre Sala, director general d’Afers Multilaterals i Europeus i el Sr. Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims; clausuraran el Cicle de conferències.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]El próximo viernes 9 de junio Lydia Chaparro (Fundació ENT) participará en una mesa redonda junto con diferentes representantes de la comunidad científica, administración, pescadores y otros sectores de la economía azul para debatir en torno a la relevancia de los servicios ecosistémicos para las actividades marítimas. La jornada tendrá lugar en el Museo y Centro de Estudios del Deporte Melcior Colet de Barcelona (Calle de Buenos Aires, 56-58) de 10 a 13.30h.
Esta actividad se enmarca dentro de un ciclo de seis jornadas organizadas por la Generalitat de Catalunya para dar seguimiento a la resolución del 25 de septiembre de 2015 de la Asamblea General de Naciones Unidas donde se aprobó “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “, y que contiene 17 objetivos y 169 metas globales a alcanzar en el horizonte del año 2030.
La jornada que tendrá lugar el próximo viernes está dedicada al tercer objetivo de la Agenda 2030: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el Desarrollo Sostenible (ODS 14).
Para hablar sobre esta cuestión se contará con la participación de Sra. Marta Coll, del Departamento de recursos marinos renovables del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC/ICM); y la Sra. Cristina Linares, del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona (UB).
A continuación, habrá una mesa redonda donde se discutirán los retos y compromisos de Cataluña hacia la conservación y utilización sostenible del mar y los recursos marinos, destacando la relevancia primordial de los servicios ecosistémicos para las actividades marítimas. Participarán en Sr. Francesc Benaiges Samarra, ex Patrón Mayor de Palamós; la Sra. Lydia Chaparro Elias, de la Fundació ENT; en Sr. Rafael Sardà, del CSIC / CAB de Blanes; en Sr. Genios Dalmau, presidente de la Asociación de centros de inmersión de la Costa Brava; y la Sra. Susanna Sainz-Trápaga, de la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos. La mesa será moderada por la Sra. Ángela Seira Sanmartín, sub-directora general de Pesca y Acuicultura del Gobierno de la Generalidad.
Finalmente, el Sr. Isidre Sala, director general de Asuntos Multilaterales y Europeos y el Sr. Sergi Tudela, director general de Pesca y Asuntos Marítimos; clausurarán el Ciclo de conferencias.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]

Leave a Reply