A través del programa per a la Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya, Pablo Pellicer s’ha incorporat a la Fundació ENT. En Pablo col·laborarà en augmentar la difusió i distribució de la revista Ecología Política i a proveïr de continguts el web de l’Observatori de la Fiscalitat de Residus.
soc1
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Revista Ecología Política[/link] [link]Observatori de la fiscalitat dels residus[/link]A través del programa para la Contratación en prácticas de personas jóvenes beneficiarias del Programa de Garantía Juvenil del Servicio de Ocupación de Cataluña, Pablo Pellicer se ha incorporado a la Fundació ENT. Pablo colaborará en aumentar la difusión y distribución de la revista Ecología Política y en proveer de contenidos la web del Observatorio de la Fiscalidad de Residuos.
soc1
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Revista Ecología Política[/link] [link]Observatorio de la fiscalidad de los residuos[/link]