Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Oberta la sol·licitud d’articles per al proper número de la revista Ecología Política “Auge o crisi de l’ecologisme?”
| Notícies| 05/07/2019

La revista Ecologia Política, cuadernos de debate internacional convoca a les autores i autors que ho desitgin a enviar les seves propostes d’articles per al número 58 de la revista. La temàtica del proper número és ¿Auge o crisi de l’ecologisme?  i vol reflectir i animar el debat existent entre les diferents cultures i sensibilitats ecologistes en aquest període històric crític de crisi climàtica i ambiental.

Mentre les antigues formes d’organització i acció ecologista es mantenen tot i que semblen llanguir, altres noves sorgeixen amb una potència extraordinària. En aquest context cal preguntar-se, ¿Quines formes d’ecologisme estan decaient i emergint i per què? En concret, aquest nombre podria incloure articles relacionats amb:

  • L’auge de nous moviments socials connectats a l’activisme ecològic com a resposta a la crisi climàtica.
  • L’ecofeminisme com a nova expressió d’ecologisme polític i social. El paper del feminisme en l’activisme ambiental. La relació entre feminisme, ecologisme i animalisme.
  • L’agroecologia política com a moviment social ecologista vinculat al Sud i a les comunitats locals. El neopopulisme agroecològic com a estratègia de politització de la producció i el consum d’aliments. L’agroecologia i la seva relació amb la salut.
  • Els nous reptes conceptuals i polítics de l’economia ecològica en l’era de la globalització financera. El retorn dels comuns enfront de l’eficiència del mercat, l’expropiació de sabers comuns en el sistema global neoliberal, estratègies d’adaptació tecnocràtica enfront d’alternatives radicals a extractivisme, decreixement econòmic i la seva compatibilitat amb el model democràtic actual.
  • Contramoviments: populisme conservador, racisme ambiental i negacionisme climàtic.

 

TERMINIS I PROCEDIMENT DE LLIURAMENT

El lliurament dels articles es realitzarà en dues fases.

  • Enviament d’una proposta d’article (màx. 250 paraules). Data límit de recepció: 13 de setembre de 2019.

Un cop rebudes, les propostes seran avaluades per expertes i experts en la temàtica i pel comitè editorial de la revista. Aquelles autores i autors la temàtica sigui considerada de major interès per al públic objectiu-i que facin possible l’elaboració d’un nombre que cobreixi un ampli espectre de sub-temàtiques en el marc del tema tractat-seran convidades a enviar els articles finals. La invitació Envia l’article final no pressuposa la publicació d’aquest.

  • Enviament de l’article final. Data límit de lliurament: 8 de novembre de 2019.

Tant les propostes d’article com els textos finals s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic articulos@ecologiapolitica.info.

Més informació