El consorci de membres del projecte DECISIVE ja ha enviat el segon newsletter del projecte als seus subscriptors i subscriptores. En el butlletí es presenten, entre d’altres coses, les dues últimes entregues (reports) del projecte preparades per Hamburg University of Technology i la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB); la primera conferència organitzada pel projecte i titulada “Closing the loop – improved capturing of urban food waste as potential bioresource for local valorization: How can we succeed?”, que tindrà lloc a Hamburg el proper 17 d’octubre; així com algunes noticies i publicacions dels socis del projecte.
El projecte forma part del programa europeu H2020 i està coordinat per l’Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (França), conjuntament amb diferents socis d’arreu de la UE, entre ells la Fundació ENT. El projecte DECISIVE proposa canviar el present metabolisme urbà per a la matèria orgànica (aliments, plantes, etc.), l’energia i els residus biològics cap a una economia més circular i avaluar l’impacte d’aquests canvis en tot el cicle de gestió de residus. Per tant, el desafiament serà passar d’una “caixa gris” urbana, el que implica principalment la importació de béns i la gestió de residus des de i cap a fora del context urbà, a una organització cooperativa de les xarxes intra i peri-urbanes que permeti la valorització local i descentralitzada dels residus orgànics, a través de l’energia i la producció de bioproductes.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el newsletter del projecte DECISIVE[/link] [link]Enllaç a la conferència[/link]El consorcio de miembros del proyecto DECISIVE ya ha enviado el segundo newsletter del proyecto a sus suscriptores y suscriptoras. En el boletín se presentan, entre otras cosas, las dos últimas entregas (reports) del proyecto preparadas para Hamburgo University of Technology y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); la primera conferencia organizada por el proyecto y titulada “Closing the loop – improved capturing of urban food waste as potential Bioresource for local valorization: How can we succeed?”, que tendrá lugar en Hamburgo el próximo 17 de octubre; así como algunas noticias y publicaciones de los socios del proyecto.
El proyecto forma parte del programa europeo H2020 y está coordinado por el Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (Francia), conjuntamente con diferentes socios de toda la UE, entre ellos la Fundació ENT. El proyecto DECISIVE propone cambiar el presente metabolismo urbano para la materia orgánica (alimentos, plantas, etc.), la energía y los residuos biológicos hacia una economía más circular y evaluar el impacto de estos cambios en todo el ciclo de gestión de residuos. Por lo tanto, el desafío será pasar de una “caja gris” urbana, lo que implica principalmente la importación de bienes y la gestión de residuos desde y hacia fuera del contexto urbano, a una organización cooperativa de las redes intra y peri-urbanas que permita la valorización local y descentralizada de los residuos orgánicos, a través de la energía y la producción de bioproductos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el newsletter del projecte DECISIVE[/link] [link]Enlace a la conferencia[/link]