El projecte d’investigació “Crisis y reestructuración de los espacios turísticos del litoral español (CRETLIT)” ja té nou web. La Fundació ENT participem en aquest projecte, liderat per la Universitat de les Illes Balears.
Enfront de la crisi i per remuntar, agents polítics i econòmics han aprofundit el gir neoliberal combinant programes d’austeritat amb polítiques de privatització i mercantilització. En els àmbits costaners aquestes últimes passen per la potenciació i reestructuració turística mitjançant la renovació de ciutats i resorts, transformacions portuàries, i explotació d’espais naturals i platges. Per aquest camí, a la crisi financera se suma la crisi ecològica derivada del metabolisme urbà-industrial.
El principal objectiu d’aquest projecte serà analitzar els processos de transformació del litoral espanyol, mitjançant estudi de casos a Balears, Canàries, Costa del Sol, Costa Brava, Barcelona i València. Per a això es planteja una proposta transdisciplinar que posi especial atenció a espais turístics madurs afectats per iniciatives de renovació, creixement i dotació de noves infraestructures.
La hipòtesi inicial és que ciutats, zones turístiques madures, espais naturals i instal·lacions portuàries es reestructuren a través de la intensificació d’usos turístics i d’altres fenòmens associats com la redefinició de la lògica corporatiu-financera i de les condicions de la força treball.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a la nova web[/link]El proyecto de investigación “Crisis y reestructuración de los espacios turísticos del litoral español (CRETLIT)” ya tiene nueva página web. La Fundació ENT participamos en este proyecto, liderado por la Universitat de les Illes Balears.
Frente a la crisis y para remontarla, agentes políticos y económicos han ahondado el giro neoliberal combinando programas de austeridad con políticas de privatización y mercantilización. En los ámbitos costeros éstas últimas pasan por la potenciación y reestructuración turística mediante la renovación de ciudades y resorts, transformaciones portuarias, y explotación de espacios naturales y playas. Por esta senda, a la crisis financiera se suma la crisis ecológica derivada del metabolismo urbano-industrial.
El principal objetivo de este proyecto será analizar los procesos de transformación del litoral español, mediante estudio de casos en Baleares, Canarias, Costa del Sol, Costa Brava, Barcelona y Valencia. Para ello se plantea una propuesta transdisciplinar que ponga especial atención a espacios turísticos maduros afectados por iniciativas de renovación, crecimiento y dotación de nuevas infraestructuras.
La hipótesis inicial es que ciudades, zonas turísticas maduras, espacios naturales e instalaciones portuarias se reestructuran a través de la intensificación de usos turísticos y de otros fenómenos asociados como la redefinición de la lógica corporativo-financiera y de las condiciones de la fuerza trabajo.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace a la nueva web[/link]