Nova trobada del projecte NATURVATION: Millorar la resiliència de Barcelona a través de la planificació de la infraestructura verda i les solucions basades en la natura. La trobada tindrà lloc el dimarts 4 de juny a Barcelona (9.15 – 13.30h), a la Sala Marie Curie, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). L’entrada és pel carrer del Dr. Aiguader, 88 (entrada des del pati interior sense necessitat d’acreditació prèvia). 
ENT Environment and Management i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) organitzem la novena sessió de la  Taula per a l’aplicació de solucions basades en naturalesa (SbN) i infraestructura verda (IV) a la regió urbana de Barcelona.
La trobada se celebra en el marc dels projectes Naturvation (NATure-based Urban innoVATION) i ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions) dels programes Horizon 2020 i BiodivERsA de la Comissió Europea. Aquests projectes comparteixen com a objectiu principal estudiar la infraestructura verda com a solució basada en la naturalesa (Nature-based solution – NBS) per afrontar diversos reptes urbans, tant a escala metropolitana com municipal. En ambdós projectes, la metròpoli de Barcelona forma part dels casos d’estudi seleccionats.
Aquest esdeveniment es centra en la millora de la resiliència de Barcelona a través de la planificació de la infraestructura verda i les solucions basades en la natura, comptant amb la participació del departament de Resiliència Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres organitzacions del sector.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del projecte[/link]Nuevo encuentro del proyecto NATURVATION: Mejorar la resiliencia de Barcelona a través de la planificación de la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza. El encuentro tendrá lugar el martes 4 de junio en Barcelona (9.15 – 13.30h), ​​en la Sala Marie Curie, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). La entrada es por la calle del Dr. Aiguader, 88 (entrada desde el patio interior sin necesidad de acreditación previa).
ENT Environment and Management y el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) organizamos la novena sesión de la Mesa para la aplicación de soluciones basadas en naturaleza (SBN) y infraestructura verde (IV ) en la región urbana de Barcelona.
El encuentro se celebra en el marco de los proyectos Naturvation (Nature-based Urban Innovation) y ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complejo Social-Ecological Regiones) de los programas Horizon 2020 y biodiversa de la Comisión Europea. Estos proyectos comparten como objetivo principal estudiar la infraestructura verde como solución basada en la naturaleza (Nature-based solution – NBS) para afrontar diversos retos urbanos, tanto a escala metropolitana como municipal. En ambos proyectos, la metrópoli de Barcelona forma parte de los casos de estudio seleccionados.
Este evento se centra en la mejora de la resiliencia de Barcelona a través de la planificación de la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza, contando con la participación del departamento de Resiliencia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona y de otras organizaciones del sector.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del proyecto[/link]