Luís Campos Rodrigues (ENT) participará a les reunions de preparació de les sessions URIP (Urban-Regional Innovation Partnerships) a desenvolupar l’any 2019, així com del grup coordinador del projecte NATURVATION. Les dues reunions tindran lloc a La Haia (Països Baixos) els dies 11 i 12 de febrer, respectivament. 
El projecte NATURVATION pretén desenvolupar el coneixement en relació al potencial de la implementació de solucions basades en la natura (SbN) a les ciutats. Aquest projecte procura examinar com promoure la innovació en aquest àmbit i com les SbN poden respondre a reptes de sostenibilitat urbana a partir del treball col·laboratiu amb comunitats i actors locals. ENT i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) estan responsables per l’organització de les sessions URIP a Barcelona.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del projecte NATURVATION[/link]Luís Campos Rodrigues (ENT) participará en las reuniones de preparación de las sesiones Uripa (Urban-Regional Innovation Partnerships) a desarrollar en el año 2019, así como del grupo coordinador del proyecto NATURVATION. Ambas reuniones tendrán lugar en La Haya (Países Bajos) los días 11 y 12 de febrero, respectivamente. 
NATURVATION está formado por un consorcio de 14 instituciones liderado por la Universidad de Durham. El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona y ENT Environment and Management son los socios locales de Barcelona. Entre sus objetivos principales, NATURVATION pretende contribuir a la mejora del conocimiento sobre NBS en el ámbito urbano, considerando aspectos como el análisis de aspectos innovadores, los retos de sostenibilidad urbana y el papel de diversos agentes institucionales y de la sociedad civil en este proceso.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del proyecto NATURVATION[/link]Luis Campos Rodrigues (ENT) will participate in the preparatory meetings of the URIP (Urban-Regional Innovation Partnerships) sessions to be held in 2019, as well as the coordinating group of the NATURVATION project. The two meetings will take place in The Hague (Netherlands) on February 11 and 12, respectively. 
NATURVATION is made up of a consortium of 14 institutions led by the University of Durham. The Institute of Environmental Science and Technology (ICTA) of the Autonomous University of Barcelona and ENT Environment and Management are the local partners of Barcelona. Among its main objectives, NATURVATION aims to contribute to the improvement of knowledge about NBS in the urban environment, considering aspects such as the analysis of innovative aspects, the challenges of urban sustainability and the role of various institutional agents and civil society in this process.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]NATURVATION website[/link]