Què és la fiscalitat ambiental? Quins són els beneficis ambientals d’aplicar-la? Quines opcions tenen els ens locals per ambientalitzar els impostos i les taxes municipals? Quins exemples ja estan funcionant?
L’aplicació de mesures de tributació ambiental permet incentivar bones pràctiques ambientals i/o desincentivar males pràctiques i això fa que, tot i que en el cas de l’administració local no sempre impliqui l’obtenció d’ingressos, les possibilitats de la fiscalitat ambiental estiguin començant a causar interès a nivell local.
Aquestes preguntes, reflexions i polítiques són l’eix a partir del qual gira la segona edició d’un curs de formació de 6 hores que sota el títol “Fiscalitat ambiental en l’àmbit local” coorganitza l’Escola de Formació del COAMB i ENT. El curs tindrà lloc els propers 8 i 15 d’octubre.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link]¿Qué es la fiscalidad ambiental? ¿Cuáles son los beneficios ambientales de aplicarla? ¿Qué opciones tienen los entes locales para ambientalizar los impuestos y las tasas municipales? ¿Qué ejemplos ya están funcionando?
La aplicación de medidas de tributación ambiental permite incentivar buenas prácticas ambientales y / o desincentivar malas prácticas y esto hace que, aunque en el caso de la administración local no siempre implique la obtención de ingresos, las posibilidades de la fiscalidad ambiental estén empezando a causar interés a nivel local.
Estas preguntas, reflexiones y políticas son el eje a partir del cual gira la segunda edición de un curso de formación de 6 horas que bajo el título “Fiscalidad ambiental en el ámbito local” coorganiza la Escola de Formació del COAMB y ENT. El curso tendrá lugar los próximos días 8 y 15 de octubre.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link]