El proper 24 de novembre se celebra a Barcelona (Museu Marítim de Barcelona) una nova edició del Blue Eco Fòrum, que compta amb la col·laboració de la Fundació ENT.
Aquest esdeveniment, organitzat per Eco-Union, té com a objectiu reflexionar sobre els principals reptes regionals d’una manera col·laborativa, creativa i participativa. Posa el focus en el mar Mediterrani com una font d’oportunitats per al benestar comú. Imagina noves solucions per a un desenvolupament més sostenible i inclusiu de la regió mediterrània.
Dins de Blue Eco Fòrum, la Fundació ENT organitzem un workshop sobre marine litter, on es proposarà la renovació de la “Barcelona Declaration: Facing Marine litter in the Mediterranean”.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Agenda[/link]El próximo 24 de noviembre se celebra en Barcelona (Muse Marítim de Barcelona) una nueva edición del Blue Eco Forum, que cuenta con la colaboración de la Fundació ENT.
Este evento, organizado por Eco-Union, tiene como objetivo reflexionar sobre los principales desafíos regionales de una manera colaborativa, creativa y participativa. Pone el foco en el mar Mediterráneo como una fuente de oportunidades para el bienestar común. Imagina nuevas soluciones para un desarrollo más sostenible e inclusivo de la región mediterránea.
Dentro del Blue Eco Forum, la Fundació ENT organizamos un workshop sobre marine litter, donde se propondrá la renovación de la “Barcelona Declaration: Facing Marine litter in the Mediterranean”.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Agenda[/link]On November 24th, a new edition of the Blue Eco Forum will be held in Barcelona (Museu Marítim de Barcelona), which has the collaboration of the ENT Foundation.
This event aims to reflect on those major regional challenges from a collaborative, creative and participative way. It puts the focus on the Mediterranean Sea as a source of opportunities for common well-being. It imagines new solutions towards a more sustainable and inclusive development of the Mediterranean region. This event, organized by Mediterranean civil society, offers debates, workshops, exhibitions and meetings -virtual and face-to-face- with the participation of key stakeholders from the Euro-Mediterranean political, economic and social world.
Within the Blue Eco Forum, the ENT Foundation is organizing a workshop on marine litter, where it will propose the renovation of the “Barcelona Declaration: Facing Marine litter in the Mediterranean”.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Agenda[/link]