Verònica Martínez (ENT) protagonitzà el passat dimecres 21 de març una conferència titulada “Life Cycle Costing” sobre economia circular aplicada a la gestió de residus.
La conferència, que va tenir lloc a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial (ETSEIB-UPC) de Barcelona, s’emmarca dins el màster internacional “SELECT – Pathways for Sustainable Energy Systems” coordinat per Cèsar Valderrama dins de l’ assignatura “820732/MJ2418 Sustainable Energy and Environment”. Part dels estudiants estaven de forma presencial a l’ETSEIB, mentre altres atenien la xerrada des de la KTH (KTH Royal Institute of Technology) a Estocolm.
La xerrada va introduir conceptes generals de la gestió de residus i va parlar de la importància de complementar l’anàlisi d’impacte ambiental amb anàlisis de costos. La part principal de la presentació es va centrar en la metodologia de “Life cycle costing” i la presentació dels resultats claus de dos casos d’estudi fets a Dinamarca i Estats Units.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Presentació en PDF[/link]Verónica Martínez (ENT) protagonizó el pasado miércoles 21 de marzo una conferencia titulada “Life Cycle Costing” sobre economía circular aplicada a la gestión de residuos.
La conferencia, que tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSEIB-UPC) de Barcelona, ​​se enmarca dentro del máster internacional “SELECT – Pathways for Sustainable Energy Systems” coordinado por César Valderrama dentro de la asignatura “820732 / MJ2418 Sustainable Energy and Environment”. Parte de los estudiantes estaban de forma presencial en la ETSEIB, mientras otros atendían la conferencia desde la KTH (KTH Royal Institute of Technology) en Estocolmo.
La sesión introdujo conceptos generales de la gestión de residuos y habló de la importancia de complementar el análisis de impacto ambiental con análisis de costes. La parte principal de la presentación se centró en la metodología de “Life cycle costing” y la presentación de los resultados claves de dos casos de estudio realizados en Dinamarca y Estados Unidos.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Presentación en PDF[/link]Last Wednesday 21th of March, Veronica Martinez-Sanchez gave a presentation about Life Cycle Costing in the course “Sustainable Energy and Environment” of the INNOENERGY Master “SELECT – Pathways for Sustainable Energy Systems” coordinated by César Valderrama. While some students attended the presentation in Barcelona (ETSEIB – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona) others did so from Stockholm (KTH – Royal Institute of Technology).
Veronica’s talk briefly introduced general concepts of waste management systems and Life Cycle Assessment (LCA) and pointed out the importance of complementing LCAs with economic performances. The core of the presentation focused on the Life Cycle Costing methodology as well as key results of two case studies carried out in Denmark and USA.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Presentation (PDF)[/link]