L’associació Espigoladors, organització de referència a Catalunya en la lluita contra el malbaratament alimentari a través de l’espigolament, utilitza la calculadora del valor dels aliments creada en el marc del projecte de la Fundació ENT, “El valor dels aliments”.
La seva activitat principal consisteix en espigolar, recollir directament del camp els aliments que no es poden vendre i els canalitzem a entitats socials. Per aquest motiu l’indicador de la petjada ecològica no es correspon directament amb el resultat de la calculadora el valor dels aliments, perquè incorpora les emissions associades a la distribució, que en el seu cas no es donen atès que la recollida d’excedents es fa prèviament a la distribució, directament del camp.
Concretament, Espigoladors valora la possibilitat d’utilitzar l’eina per:

  • Calcular l’indicador de l’ús del sòl.
  • Activitats de sensibilització sobre l’impacte dels aliments i del malbaratament.
  • Tallers a escoles calculant els impactes de les receptes d’aprofitament, durant el taller de cuina, i a la pròpia recepta d’aprofitament, que reparteixen en paper a les participants del taller.

D’altra banda, el passat 30 de març es va realitzar un àpat d’aprofitament dins la Jornada CUIDEM, CUIDEM-NOS (https://twitter.com/AulaAmbiental/status/1111883702676701184), sobre l’Economia de les cures. Fou un àpat per 50 persones organitzat per Aula Ambiental Sagrada Família i el col·lectiu Cuchara. En primera instància es va demanar als comerços locals que donessin aliments que s’havien de llençar. Així doncs, 8 voluntàries van recórrer el barri recollint fruita i verdura amb cops, massa madura, pansida… aliments que no tenien valor comercial però perfectament comestible. Tots els aliments recollits es van cuinar al CC La Sedeta, de Barcelona. Van recollir gairebé 122 kg d’aliments, fet que gràcies a la calculadora sabem que va suposar un estalvi de 136m2 de terra, 200 euros, una petjada hídrica de 7.200 litres (equivalent a 90 dutxes) i una petjada de carboni de 124 kg de CO2 (equivalent a 52 litres de gasolina).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a la calculadora[/link]La asociación Espigoladors, organización de referencia en Cataluña en la lucha contra el despilfarro alimentario a través del espigolament, utiliza la calculadora del valor de los alimentos creada en el marco del proyecto de la Fundació ENT, “El valor de los alimentos”.

Su actividad principal consiste en espigar, recoger directamente del campo los alimentos que no se pueden vender y los canalizamos a entidades sociales. Por este motivo el indicador de la huella ecológica no se corresponde directamente con el resultado de la calculadora el valor de los alimentos, porque incorpora las emisiones asociadas a la distribución, que en su caso no se dan dado que la recogida de excedentes se hace previamente a la distribución, directamente del campo.
Concretamente, espigadora valora la posibilidad de utilizar la herramienta para:

  • Calcular el indicador del uso del suelo.
  • Actividades de sensibilización sobre el impacto de los alimentos y del despilfarro.
  • Talleres en escuelas calculando los impactos de las recetas de aprovechamiento, durante el taller de cocina, y en la propia receta de aprovechamiento, que reparten en papel a las participantes del taller.

Por otra parte, el pasado 30 de marzo se realizó una comida de aprovechamiento en la Jornada CUIDEM, CUIDEM-NOS, sobre la Economía de los cuidados. Fue una comida para 50 personas organizado por Aula Ambiental Sagrada Familia y el colectivo Cuchara. En primera instancia se pidió a los comercios locales que dieran alimentos que habían de tirar. Así pues, 8 voluntarias recorrieron el barrio recogiendo fruta y verdura con golpes, demasiado madura, marchita … alimentos que no tenían valor comercial pero perfectamente comestible. Todos los alimentos recogidos se cocinaron en el CC La Sedeta, de Barcelona. Recogieron casi 122 kg de alimentos, lo que gracias a la calculadora sabemos que supuso un ahorro de 136m2 de tierra, 200 euros, una huella hídrica de 7.200 litros (equivalente a 90 duchas) y una huella de carbono de 124 kg de CO2 (equivalente a 52 litros de gasolina).

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace a la calculadora[/link]