Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Nou projecte sobre prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya
| Notícies| 13/01/2016

La Fundació ENT iniciarà en les properes setmanes un nou projecte per l’Agència de Residus de Catalunya. El projecte estudiarà les principals barreres i les oportunitats de prevenir el malbaratament alimentari per a les diferents administracions de Catalunya (Generalitat, ens locals) des del punt de vista normatiu. Els resultats de l’estudi es difondran entre els responsables polítics i la societat civil per impulsar un debat sobre aquesta temàtica al territori.

En els darrers anys la Fundació ENT ha desenvolupat nombrosos projectes relacionats amb la prevenció de residus municipals i el malbaratament alimentari. En el desenvolupament d’aquests projectes, s’ha constatat que existeixen algunes barreres normatives que dificulten la lluita contra el malbaratament alimentari, així com la manca d’incentius a nivell normatiu i fiscal. La Fundació ENT, amb aquest projecte, vol contribuir a aquest debat aportant propostes factibles a nivell català, i comunicar i debatre els resultats amb els agents implicats.

Així doncs, els principals objectius del projecte són:

- Identificar les principals barreres i oportunitats per a la prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya des del punt de vista normatiu i fiscal.

- Formular propostes aplicables a nivell autonòmic i local per a reduir el malbaratament alimentari.

- Comunicar els resultats del projecte als principals sectors implicats i participar en el debat sobre les causes del malbaratament alimentari i les possibles actuacions a desenvolupar per part de les administracions.