La Fundació Biodiversitat ha seleccionat una proposta de la Fundació ENT per desenvolupar el projecte “Adaptación al cambio climático de zonas urbanas costeras con elevada densidad de población e interés turístico y cultural en España” en el marc de la convocatòria per a la realització d’activitats en el àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral, el canvi climàtic i la qualitat ambiental per a l’exercici 2015.
El projecte suposarà la identificació i caracterització bàsica de les zones d’estudi en relació a la rellevància turística i cultural; l’estimació dels impactes del canvi climàtic a les zones d’estudi segons diversos escenaris climàtics; la identificació i caracterització de mesures d’adaptació de possible implementació a les zones d’estudi; i la identificació i valoració econòmica dels costos i beneficis d’aquestes mesures d’adaptació.
El projecte preveu la seva finalització al març de 2017 i la seva publicació posterior.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
logo fundacion bioLa Fundación Biodiversidad ha seleccionado una propuesta de la Fundació ENT para desarrollar el proyecto “Adaptación al cambio climático de zonas urbanas costeras con elevada densidad de población e interés turístico y cultural en España” en el marco de la convocatoria para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental para el ejercicio 2015.
El proyecto supondrá la identificación y caracterización básica de las zonas de estudio en relación a la relevancia turística y cultural; la estimación de los impactos del cambio climático en las zonas de estudio según varios escenarios climáticos; la identificación y caracterización de medidas de adaptación de posible implementación en las zonas de estudio; y la identificación y valoración económica de los costes y beneficios de dichas medidas de adaptación.
El proyecto prevista su finalización en marzo de 2017 y su publicación posterior.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] logo fundacion bioFundación Biodiversidad has selected a project proposed by Fundació ENT in the context of the 2015 call for projects in the fields of terrestrial, marine and coastal biodiversity, climate change, and environmental quality. The project is entitled “Climate change adaptation in urban coastal areas with high population density and touristic and cultural relevance in Spain”.
This project integrates as main tasks: the identification and characterization of the study areas according to its touristic and cultural relevance; the study of the potential impact of climate change on the selected areas; the identification and characterization of adaptation actions likely to be applied; and the cost and benefit valuation of the selected adaptation actions.
The expected conclusion of the project is January 2017, which will be followed by the publication of results.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] logo fundacion bio