Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Nou projecte sobre crisi i reestructuració dels espais turístics del litoral espanyol
| Notícies| 30/03/2016

La Fundació ENT participarà en el projecte “Crisi i reestructuració dels espais turístics del litoral espanyol” (CSO2015-64468-P) sota el lideratge de la Universitat de les Illes Balears amb diversos altres socis. El projecte està finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat mitjançant el Programa estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d’Excel·lència.

El litoral turístic espanyol ha estat un dels espais principals en l’últim cicle financer-immobiliari expansiu, concentrant tensions socials, urbanístiques i ambientals.

Enfront de la crisi i per remuntar, agents polítics i econòmics han aprofundit el gir neoliberal combinant programes d’austeritat amb polítiques de privatització i mercantilització. En els àmbits costaners aquestes últimes passen per la potenciació i reestructuració turística mitjançant la renovació de ciutats i resorts, transformacions portuàries, i explotació d’espais naturals i platges. Per aquest camí, a la crisi financera se suma la crisi ecològica derivada del metabolisme urbà-industrial.

El principal objectiu d’aquest projecte serà analitzar els processos de transformació del litoral espanyol, mitjançant estudi de casos a Balears, Canàries, Costa del Sol, Costa Brava, Barcelona i València. Per a això es planteja una proposta transdisciplinar que posi especial atenció en espais turístics madurs afectats per iniciatives de renovació, creixement i dotació de noves infraestructures.

Concretament, s’analitzaran les polítiques, planejament i mecanismes de governança que directament o indirectament han afectat al turisme en el conjunt de les àrees litorals durant l’actual crisi. S’estudiaran diversos projectes urbanístics, aprovats, iniciats o abandonats en enclavaments turístics de sol i platja durant la crisi, així com els canvis que reflecteixen aquests projectes quant a la seva propietat, usos del sòl i oferta turística potencial. Així mateix, s’analitzarà la incorporació de nous espais a la mercantilització turística i derivat de l’anterior, la (in) compatibilitat d’aquests nous usos amb altres sectors (p.ex. pesquer), espais (pe barris costaners, zones portuàries, àrees naturals); i dinàmiques socio-ecològiques (p.ex. metabolisme social). Finalment, s’examinaran els efectes de la crisi en el treball i en el teixit corporatiu que actua a les zones turístiques.

Es pretén evidenciar les tensions i contradiccions entre el litoral exhaust d’excessos desenvolupistes i les propostes postcrisi procedents de diferents administracions públiques i agents privats.