La Xarxa de Custòdia del Territori ens ha encomanat la identificació de propostes d’incentivar localment la custòdia del territori per veure quines tindria sentit proposar a les diputacions provincials integrar-les dins de les seves ordenances fiscals tipus. El projecte també analitzarà les accions efectuades per diferents municipis en relació amb afectar un percentatge de l’IBI a conservació del territori.
Aquest estudi s’emmarca en una acció pilot sobre incentius fiscals a la conservació privada que lidera la XCT en el marc del projecte LIFE ELCN (European land conservation network).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Xarxa de Custòdia del Territori nos ha encargado la identificación de propuestas para incentivar localmente la custodia del territorio con el objecto de proponer a las diputaciones provinciales integralas dentro de sus ordenanzas fiscales tipo. El proyecto también analizará las acciones efectuadas por diferentes municipios en relación con afectar un porcentaje del IBI a conservación del territorio.
Este estudio se enmarca en una acción piloto sobre incentivos fiscales a la conservación privada que lidera la XCT en el marco del proyecto LIFE ELCN (European land conservation network).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]