ENT hem inaugurat nou perfil a la xarxa social Instagram. La voluntat és ajudar a difondre els nostres projectes i iniciatives, tot contribuint a conscienciar la societat respecte la necessitat d’avançar en el terreny mediambiental.
Ens segueixes?
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Perfil d’ENT a Instagram[/link]ENT hemos inaugurado nuevo perfil en la red social Instagram. La voluntad es ayudar a difundir nuestros proyectos e iniciativas, contribuyendo a concienciar a la sociedad respecto a la necesidad de avanzar en el terreno medioambiental.
¿Nos sigues?
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Perfil de ENT en Instagram[/link]ENT have a new profile in the social network Instagram. The will is to help spread our projects and initiatives, contributing to raising awareness of the need to advance in the environmental field.
Are you following us?
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]ENT profile in Instagram[/link]