El proper dilluns ja estarà disponible en paper i a la web de la revista Ecología Política el nou número 51 de la publicació que coeditem la Fundació ENT i Icaria Editorial.
Després de mesos de treball surt a la llum el nou número que està dedicat a l’“Ecología política en Ámerica Latina”. El número inclou diferents articles sobre conflictes d’arreu de la geografia llatinoamericana, un article dedicat a l’activista hondurenya assassinada Berta Cáceres, una crítica de llibre d’Eduardo Góes Neves, un article d’Héctor Alimonda o una entrevista al músic Manu Chao, molt implicat en diferents lluites al continent.
Aprofitant la publicació del número 51, aquest dilluns 27 de juny s’ha produït l’alliberament dels continguts del número 49 “Soberanía Local”, fins ara només disponibles per a subscriptors.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El próximo lunes estará disponible en papel y en la página web de la revista Ecología Política el nuevo número de la publicación que coeditamos la Fundació ENT e Icaria Editorial.
Después de meses de trabajo sale a la luz el nuevo número dedicado a la “Ecología política en Ámerica Latina”. El número cuenta con diferentes artículos sobre conflictos de toda la geografía latinoamericana, un artículo dedicado a la activista hondureña asesinada Berta Cáceres, una crítica de libro de Eduardo Góes Neves, un artículo de Héctor Alimonda o una entrevista al músico Manu Chao, muy implicado en diferentes luchas en el continente.
Aprovechando la publicación del número 51, este lunes 27 de junio se ha producido la liberación de los contenidos del número 49 “Soberanía Local”, hasta ahora sólo disponibles para suscriptores.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Now available on paper and on the web site of Ecología Política the new issue of the journal edited by Fundació ENT and Icaria editorial.
After months of work, the new issue dedicated to “Political Ecology in Latin America” has been released. The issue includes different articles on conflicts from all over Latin America, an article dedicated to the recently murdered Honduran activist Berta Cáceres, an article by Hector Alimonda and an interview with the musician Manu Chao, involved in different struggles in the continent.
At the same time, the contents of issue 49 on “Local sovereignty” have been released. These contents were so far only available for subscribers.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]