La revista Ecología Política, que editem la Fundació ENT i Icaria editorial, ha arribat a un acord amb el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) per oferir a tots els seus membres l’oportunitat de subscriure’s a la publicació amb un descompte especial.
Ecologia Política, de periodicitat semestral, s’edita tant en paper com en versió digital, i els membres del COAMB interessats s’hi podran subscriure amb descompte en qualsevol de les dues modalitats. Quant a la versió impresa, el cost per als membres serà de 20 euros anuals (en comptes de 25), i per a la versió online podreu gaudir d’un 20% de descompte. 
Els assistents a la passada assemblea de l’organisme van rebre com a obsequi un exemplar del darrer número de la publicació.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La revista Ecología Política, que editamos por la Fundació ENT e Icaria editorial, ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Ambientólogos de Cataluña (COAMB) para ofrecer a todos sus miembros la oportunidad de suscribirse a la publicación con un descuento especial.
Ecología Política, de periodicidad semestral, se edita tanto en papel como en versión digital, y los miembros del COAMB interesados podrán suscribir con descuento en cualquiera de las dos modalidades. En cuanto a la versión impresa, el coste para los miembros será de 20 euros anuales (en vez de 25), y para la versión online podrá disfrutar de un 20% de descuento.
Los asistentes a la pasada asamblea del organismo recibieron como obsequio un ejemplar del último número de la publicación.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]