Aquest dimecres 30 de setembre Miquel Ortega (Fundació ENT) participarà en un taller de cartografia crítica ambiental i definició d’estratègies conjuntes titulat “La Justícia Ambiental davant els reptes globals”.
El taller tindrà lloc a l’Espai Jove La Fontana de 9 a 14h. i té per objectiu entendre quins impactes té una ciutat com Barcelona a la justícia ambiental exterior, i com es pot treballar per revertir-ho des de la justícia global i l’ecofeminisme. Miquel Ortega hi farà una presentació sobre la interrelació entre la justícia ambiental, la justícia global i les ciutats dins la part del taller anomenada “Mapejem la Justícia Ambiental Global a Barcelona”.
El taller l’organitza LaFede.cat i l’Observatori del Deute en la Globalització, i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programació[/link]Este miércoles 30 de septiembre Miquel Ortega (Fundació ENT) participará en un taller de cartografía crítica ambiental y definición de estrategias conjuntas titulado “La Justicia Ambiental ante los retos globales”.
El taller tendrá lugar en el Espai Jove La Fontana de 9 a 14h. y tiene por objetivo entender qué impactos tiene una ciudad como Barcelona en la justicia ambiental exterior, y cómo se puede trabajar para revertirlo desde la justicia global y el ecofeminismo. Miquel Ortega hará una presentación sobre la interrelación entre la justicia ambiental, la justicia global y las ciudades en la parte del taller llamada “Mapear la Justicia Ambiental Global en Barcelona”.
El taller lo organiza LaFede.cat y el Observatori del Deute en la Globalizació, y cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y el Ayuntamiento de Barcelona.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programación[/link]