Miquel Ortega, un dels socis fundadors del projecte ENT, abandona temporalment la seva dedicació al projecte després de més d’una dècada de dedicació. Nous reptes professionals i personals l’han empès a prendre aquesta decisió, fet que generarà canvis dins el projecte davant la necessitat de cobrir la coordinació de les àrees d’ecologia política i de pesca i alimentació que fins el moment estaven sota la seva responsabilitat. 
Els companys i companyes d’ENT li desitgem tota la sort del món en la seva nova etapa i esperem rebre’l amb els braços oberts en el futur.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Miquel Ortega, uno de los socios fundadores del proyecto ENT, abandona temporalmente su dedicación al proyecto tras más de una década de dedicación. Nuevos retos profesionales y personales lo han empujado a tomar esta decisión, lo que generará cambios en el proyecto ante la necesidad de cubrir la coordinación de las áreas de ecología política y de pesca y alimentación que hasta el momento estaban bajo su responsabilidad.
Los compañeros y compañeras de ENT le deseamos toda la suerte del mundo en su nueva etapa y esperamos recibirlo con los brazos abiertos en el futuro.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Miquel Ortega, one of the founders of ENT, leaves temporarily his dedication to the project after more than a decade. New professional and personal challenges have pushed this decision, which will generate some changes in the project to cover the coordination in the areas under his responsibility such as Political Ecology,and  Fisheries and Food.
His ENT colleagues wish him good luck in his new career and look forward to welcoming him again in the future.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]