Coordinador de projectes

Miquel Ortega Cerdà

Doctor en Ciències Ambientals

Coordinador de les àrees d’Ecologia Política i de Medi Marí. Els seus principals àmbits d’interès actuals són la pesca, i l’ecologia política amb especial èmfasis en un enfocament des de la justícia ambiental.

mortega@info.cat