Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Millora de la recollida selectiva a Vilaboa (Galícia)
| Projectes

Per encàrrec de la Diputació de Pontevedra, ENT elaborà un pla integral de millora de la gestió de residus del municipi de Vilaboa. Aquest projecte comprèn una diagnosi inicial, així com la proposta de millores encaminades a augmentar els nivells de recollida selectiva. Cal destacar que Vilaboa és un municipi extens i predominantment rural que des 2016 va adoptar l’innovador enfocament de gestionar íntegrament la matèria orgànica mitjançant compostatge domèstic i comunitari.

Autoria
ENT environment & management
Data
2020
Client
Deputación de Pontevedra