Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Methods to empirically estimate direct and indirect rebound effect of energy-saving technological changes in households
| | Publicacions| 15/04/2011

Les polítiques d’eficiència energètica tenen una importància especial dins de les polítiques de mitigació del canvi climàtic. No obstant això, les potencials reduccions de consum d’energia i, per tant, les seves emissions resultants, poden ser compensades a través de l’anomenat “efecte rebot”. El concepte d’”efecte rebot” es refereix a un conjunt de mecanismes mitjançant els quals la millora de l’eficiència redueix el cost del servei d’energia, i això es tradueix en un augment del consum d’energia a la llar i una compensació total o parcial de la reducció aconseguida per la millora de l’eficiència energètica. En aquest article es presenta una metodologia per estimar l’efecte rebot directe i indirecte de les millores en eficiència en l’ús d’energia a les llars. Es basa en la combinació d’estimacions economètriques de funcions de demanda d’energia, la modelització del re-spending i modelització input-output de l’energia. També proporciona estimacions per a Catalunya.

Data
2011
Publicació
Ecological Modelling
Referència bibliogràfica
Freire González, J. (2011) Methods to empirically estimate direct and indirect rebound effect of energy-saving technological changes in households. Ecological Modelling, 223, p. 32-40.
Accés a l’article